Vùng 1 xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm CTĐ, CTCT năm 2023

HQ Online -

Sáng 8/12, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tổ chức Hội nghị công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2022. Đại tá Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.

Đại tá Trần Xuân Văn phát biểu

Năm 2022, các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, bám sát nhiệm vụ của Vùng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các hoạt động CTĐ, CTCT với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả.

Nổi bật là: CTĐ, CTCT trong SSCĐ, huấn luyện chiến đấu, tuần tra, quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo; công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động được đẩy mạnh; hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới; tổ chức tốt hội nghị gặp mặt, tôn vinh quân nhân chuyên nghiệp tiêu biểu xuất sắc lần thứ nhất giai đoạn 2020-2022.

Các đại biểu dự hội nghị

Vùng tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X; nguyên tắc lãnh đạo được giữ vững, dân chủ được phát huy; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên.

Công tác cán bộ, bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, quần chúng hoạt động có chất lượng. Việc quản lý sử dụng kinh phí, vật tư CTĐ, CTCT đúng quy định. Tình hình chính trị tư tưởng của toàn Vùng cơ bản ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất.

 

Quang cảnh hội nghị

Năm 2023, Vùng 1 thực hiện đột phá CTĐ, CTCT: Xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng đơn vị VMTD "mẫu mực, tiêu biểu".

Toàn Vùng tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm, 10 giải pháp chủ yếu. Vùng tiếp tục thực hiện chất lượng, hiệu quả “3 mô hình”, “4 quyết tâm”, “3 xây, 3 chống” và đột phá “Dự báo, nắm, quản lý, định hướng, giải quyết tư tưởng bộ đội”, không để bị động bất ngờ về tư tưởng; tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2023; hội thi thư viện, phòng Hồ Chí Minh cấp cơ sở, cấp Vùng và tham gia hội thi cấp Quân chủng.

Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ, ngày truyền thống của đất nước, Quân đội, Quân chủng, Vùng, đơn vị, trọng tâm là kỷ niệm 50 năm chiến thắng chống phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường của đế quốc Mỹ; tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình chi bộ “4 tốt”, đảng bộ cơ sở “4 tốt” và phong trào “Vùng 1 Hải quân chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Tại hội nghị, các  ý kiến thảo luận đã đóng góp vào báo cáo và kiến nghị, đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng CTĐ, CTCT trong thời gian tới. 

 

 Thủ trưởng Vùng trao thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc giai đoạn 2018-2022

Kết luận hội nghị, Đại tá Trần Xuân Văn biểu dương những kết quả đạt được trong hoạt động CTĐ, CTCT của toàn Vùng. Đồng chí Chính ủy Vùng nhấn mạnh, thời gian tới, toàn Vùng tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị và công tác định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao và nâng cao chất lượng chính trị cán bộ, chiến sĩ, quyết tâm không có cán bộ, chiến sĩ thoái thác nhiệm vụ.

Toàn Vùng tuyên truyền sâu rộng dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng chống phong tỏa đường sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường của đế quốc Mỹ; phối hợp với các cơ quan báo, đài tuyên truyền hoạt động của cán bộ, chiến sĩ, nhất là hoạt động trong dịp tết Quý Mão 2023; phát huy mô hình “Giờ đọc sách”; duy trì hiệu qủa hoạt động văn hóa văn nghệ của bộ đội; thực hiện tốt công tác cán bộ; chú trọng bảo vệ an ninh nội bộ; chú trọng thực hiện hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”; tổ chức tốt các hội thi tại đơn vị tham gia thi cấp trên đạt kết quả cao…

Tại hội nghị, Vùng 1 Hải quân đã trao thưởng 3 tập thể và 4 cá nhân đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2018-2022).

Tin, ảnh: Hoàng Việt

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn