Vùng 1, Vùng 3 Hải quân: Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương, Khóa XII

HQ Online -

Sáng 7-11, tại Hải Phòng, Đảng ủy Vùng 1 Hải quân tổ chức thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII. Đại tá Hồ Thanh Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì và trực tiếp thông báo.

Dự hội nghị nghe thông báo có gần 400 cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng; các tiểu đoàn, hải đội trực thuộc Vùng khu vực Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Đại tá Hồ Thanh Hoàn thông báo kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 11

Quang cảnh hội nghị

*Chiều 6-11, tại TP. Đà Nẵng, Đảng ủy Vùng 3 Hải quân tổ chức thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII.

Tham gia hội nghị có 320 sĩ quan cấp tá, cán bộ chủ trì cấp tàu, trạm, đại đội tương đương trở lên trong toàn Vùng.

Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Vùng, Phó Chính ủy Vùng 3 thông báo kết quả hội nghị

Nội dung thông báo của các vùng gồm: Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Tình hình kinh tế-xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2019 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020; Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022; Kết quả công tác đối ngoại và tình hình Biển Đông gần đây, chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước ta…

Sau hội nghị này, các đơn vị trực thuộc các vùng sẽ tổ chức thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 11, Khoá XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị mình.

Tin, ảnh: Minh Quang, Nguyễn Long

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn