Vùng 1 kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện tại Lữ đoàn 679

HQ Online -

Ngày 21/2, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân do Đại tá Nguyễn Thịnh Tiệp, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2024 tại Lữ đoàn 679.


Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng quán triệt nội dung kiểm tra

Đoàn đã kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị về nội dung tham mưu, chính trị, hậu cần - kỹ thuật gồm nghị quyết, chỉ thị, giáo án, bài giảng, đăng ký thống kê huấn luyện, kế hoạch học tập, mô hình học cụ liên quan đến công tác huấn luyện, chiến đấu năm 2024.

Kết luận kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao sự tích cực, chủ động của Lữ đoàn. Lữ đoàn đã bám sát mệnh lệnh, chỉ thị của trên đồng thời triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp sát đúng với tình hình nhiệm vụ. Các đơn vị đã đầu tư làm mới hệ thống vật chất, bia bảng, mô hình học cụ bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện; củng cố, sữa chữa hệ thống thao trường, bãi tập, xây dựng mới hệ thống giáo án, bài giảng theo đúng hướng dẫn.

Đoàn kiểm tra yêu cầu: Lữ đoàn tiếp tục chủ động xây dựng hệ thống giáo án bài giảng và tiến hành thông qua một cách chặt chẽ, nghiêm túc; chủ động rà soát hệ thống vũ khí, TBKT bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu.

Tin, ảnh: Phạm Hà

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn