Vùng 1 Hải quân: Quán triệt, triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị và Thường vụ Quân ủy Trung ương về đại hội đảng các cấp

HQ Online -

Sáng 2-12, tại Hải Phòng, Thường vụ Đảng ủy Vùng 1 Hải quân tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 747-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Chỉ thị 1368-CT/ĐUQC của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân và Chỉ thị 138-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Vùng về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, hướng dẫn thực hiện những nội dung cốt lõi trong về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội các cấp như: Yêu cầu, nội dung đại hội; chuẩn bị và thảo luận văn kiện đại hội; công tác nhân sự và đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; công tác tuyên truyền, giáo dục, thi đua, khen thưởng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nguyên tắc, công tác kiểm tra, giám sát; thủ tục tiến hành đại hội; thời gian đại hội…

Theo kế hoạch, đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Vùng 1 được tiến hành từ tháng 1 đến tháng 6-2020.

                                                                   Tin, ảnh: Văn Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn