Việt Nam Tổ quốc rạng ngời nghĩa nhân

Em tìm Tổ quốc nơi đâu?
Non sông một dải nhiệm màu em ơi.
Anh từng đi khắp xứ người
Đâu bằng Tổ quốc đất trời yêu thương.

Thiên tai địch họa ngàn phương
Lại thêm covid quê hương đắng lòng.
Em về Tổ quốc ngóng trông
Cách ly, theo dõi là mong an toàn.

Sao em nổi đóa mắng oan
Lộng ngôn, chửi rủa, nói càn khó nghe.
Hết đe dọa, lại hăm he
Mọi người lên tiếng cười chê em nhiều.

Lẽ nào em cứ nói liều
Đang tâm chối bỏ những điều vì em.
Vắt tay lên trán mà xem
Người đời phán xét càng thêm u sầu.

Em đi bốn biển năm châu
Mưu sinh chẳng nhẽ quên câu đồng bào.
Việt Nam Tổ quốc tự hào
Trong em còn chút máu đào vấn vương.

Hãy nghe điệu lý mười thương
Đàn ca tài tử cải lương thật thà.
Giận thương ví dặm đậm đà
Cùng muôn khúc hát, lời ca nghĩa tình.

Khuyên em khuya sớm sửa mình
Người em đã lỡ nhúng sình gội đi
Nếu em còn lắm sân, si
Giận hờn, nóng nảy còn gì tương lai.

Mong em nghĩ tới ngày mai
Từ nay đừng nói trái tai hại người.
Khoan dung, độ lượng với đời
Việt Nam Tổ quốc rạng ngời nghĩa nhân.

                                 Ngày 23-3-2020
                                  LÊ CAO THỊNH 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn