Viện Kỹ thuật Hải quân tổ chức kiểm tra bắn đạn thật năm 2023

HQ Online -

Ngày 21/9, tại trường bắn Xuân Sơn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng, Viện Kỹ thuật tổ chức kiểm tra bắn đạn thật súng K54, súng tiểu liên AK cho sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong toàn đơn vị.

Các đồng chí sĩ quan kiểm tra bắn đạn thật súng K54

Đơn vị đã làm tốt công tác huấn luyện kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng ngắn K54 sát với điều kiện bài bắn cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; phối hợp với đơn vị quản lý trường bắn chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất trường bắn, VKTB.

Trong quá trình thực hành kiểm tra bắn đạn thật, 100% quân nhân chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy; thực hiện đúng tư thế, động tác, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và VKTB...

Thủ trưởng Viện Kỹ thuật tặng hoa các cá nhân bắn giỏi

Đợt kiểm tra là cơ sở để đơn vị đánh giá thực chất công tác tổ chức huấn luyện; trình độ, yếu lĩnh, động tác, kỹ thuật bắn súng của quân nhân; tiếp tục rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện bắn súng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian tới.

                                                                                  Tin, ản: Mừng Dương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn