Viện Kỹ thuật Hải quân kiểm tra thể lực năm 2023

HQ Online -

Từ 23 đến 25/8, tại Hải Phòng, Viện Kỹ thuật Hải quân tổ chức kiểm tra huấn luyện thể lực cho 100% quân nhân trong toàn đơn vị.

 

Nội dung kiểm tra bơi 100m

Nội dung kiểm tra gồm: Bơi, co tay xà đơn, nằm sấp chống đẩy, chạy 100m, 3.000m và nâng tạ.

Viện đã làm tốt công tác chuẩn bị, từ khâu xây dựng kế hoạch, tổ chức tập luyện, điều hành, tổ chức kiểm tra. Các phòng, ban của Viện triển khai tập luyện, tham gia kiểm tra nghiêm túc, chặt chẽ.

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá kết quả công tác rèn luyện thể lực của đơn vị năm 2023; kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, đề ra biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện thể lực những năm tiếp theo.

Kết quả kiểm tra: 100% đạt yêu cầu, trong đó hơn 80% khá, giỏi. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

                                                                                   Tin, ảnh: Mừng Dương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn