Viện Kỹ thuật Hải quân kiểm tra thể lực năm 2020

HQ Online -

Từ 16 đến 18-9, tại Hải Phòng, Viện Kỹ thuật Hải quân tổ chức kiểm tra huấn luyện thể lực cho 100% quân nhân của đơn vị.

Nội dung kiểm tra bơi

Nội dung kiểm tra gồm: Bơi, co tay xà đơn, nằm sấp chống đẩy, chạy 100m, 3.000m, nâng tạ.

Công tác chuẩn bị, điều hành, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện thể lực được các phòng, ban của Viện triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, thực chất. Qua kiểm tra, đại đa số cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đã nhận thức được tầm quan trọng của việc rèn luyện thể lực và nêu cao tinh thần tự giác trong tập luyện thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Năm nay, 100% quân nhân nữ của Viện Kỹ thuật Hải quân đều biết bơi.

Kết quả kiểm tra: 100% đạt yêu cầu; hơn 80% khá, giỏi. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

                                                          Tin, ảnh: Đức Lũy

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn