Tư lệnh Hải quân thăm, kiểm tra Học viện Hải quân

HQ Online -

Ngày 16-5, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân cùng đoàn công tác của Quân chủng Hải quân đã đến thăm, kiểm tra Học viện Hải quân.

Ban Giám đốc Học viện đón chào Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam

Qua kiểm tra thực tế và nghe đồng chí Giám đốc Học viện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, đồng chí Tư lệnh Hải quân biểu dương những thành tích đã đạt được của Học viện, nhất là việc quán triệt, thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp, triển khai nhiều chủ trương, giải pháp mới để nâng cao chất lượng các mặt công tác.

Quang cảnh buổi làm việc tại Học viện Hải quân

Đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện Hải quân được kiện toàn, ngày càng đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ; chất lượng giáo dục-đào tạo và nghiên cứu khoa học được nâng lên. Học viện đã tổ chức thành công hội thảo khoa học bằng tiếng Anh theo tiêu chí của hội thảo quốc tế; công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai hiệu quả...

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam kiểm tra giờ học thực hành của học viên

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam yêu cầu: Thời gian tới, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên và chiến sĩ Học viện Hải quân tiếp tục quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ; đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng môi trường văn hoá quân sự; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng làm việc nhóm.

Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Học viện

Tư lệnh Hải quân cũng yêu cầu Học viện Hải quân cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng để truyền đạt kinh nghiệm và tổ chức giảng dạy cho các đối tượng học viên; kiện toàn cơ cấu tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh thực hiện sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, khai thác hiệu quả các hệ thống mô phỏng, phòng học chuyên dùng và phương tiện tàu thuyền phục vụ giảng dạy; tổ chức các hội thi về doanh trại, phòng học… chuẩn bị tốt nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ các sự kiện đối ngoại quốc phòng của Quân chủng Hải quân năm 2020.

                                                                                 Tin, ảnh: Nguyên Bình

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn