Tư lệnh Hải quân dự Hội nghị tổng kết chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 382 tại Vùng 4

HQ Online -

Sáng 10/6, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật (CTKT) trong tình hình mới. Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân dự và chỉ đạo. 

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm phát biểu chỉ đạo

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 chủ trì hội nghị. Cùng dự có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh Vùng 4.

Quán triệt Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW và chương trình hành động thực hiện của các cấp, Đảng ủy Vùng 4 đã triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt CTKT; lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng tàu thuyền, VKTBKT cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Các đơn vị của Vùng bảo đảm tốt CTKT trong huấn luyện, SSCĐ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được phân công, bảo đảm an ninh, an toàn Căn cứ quân sự Cam Ranh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 15 năm qua, Vùng 4 có 42 sáng kiến cải tiến VKTBKT được công nhận. Nhiều sáng kiến được áp dụng rộng rãi trong Quân chủng, góp phần nâng cao năng lực làm chủ VKTBKT. Cơ quan kỹ thuật các cấp của Vùng đã làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất, gắn trách nhiệm người chỉ huy đơn vị trong việc duy trì kỷ luật công tác ngành, bảo đảm hệ số kỹ thuật đạt và vượt chỉ tiêu từ 3%-5% so với kế hoạch năm.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân chủ trì thảo luận

Hội nghị đã thảo luận và đưa ra nhiều biện pháp cụ thể tập trung lãnh đạo khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu, hoàn thành chỉ tiêu các chương trình, kế hoạch CTKT. Đảng ủy Vùng 4 xác định tiếp tục thực hiện đột phá của ngành kỹ thuật có chiều sâu; xây dựng tàu, kho, trạm chính quy, mẫu mực gắn với thực hiện tốt Cuộc vận động 50; xây dựng điểm về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành CTKT.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm biểu dương những thành tích CTKT của Vùng 4 đã đạt được trong thời gian qua. Tư lệnh Hải quân yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò, ý nghĩa của CTKT trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn, say mê nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị của Vùng cần khắc phục khâu yếu, mặt yếu, thực hiện tốt nền nếp, chế độ CTKT, chấp hành nghiêm các quy tắc bảo đảm an toàn và quy trình sử dụng VKTBKT; tiếp tục thực hiện tốt công tác huấn luyện kỹ thuật, nâng cao trình độ làm chủ VKTBKT; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ, phát huy sáng kiến, nâng cao năng lực sửa chữa tại chỗ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh Vùng 4 trao thưởng các tập thể

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân trao thưởng các cá nhân

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 4 đã tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 14 cá nhân vì đã có thành tích tốt trong thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW.

Tin, ảnh; Đức Thu, Lê Hùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn