Trường Cao đẳng kỹ thuật Hải quân: Tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

HQ Online -

Sáng 6/6, tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng kỹ thuật Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (Luật Sĩ quan). Thượng tá Lương Đức Khanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy nhà trường chủ trì.

Thượng tá Lương Đức Khanh phát biểu

Những năm qua, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Cao đẳng kỹ thuật Hải quân và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Luật Sĩ quan năm 1999 được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008, năm 2014 và các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành luật với nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp, sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường.

Trên cơ sở Luật Sĩ quan và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy nhà trường đã nghiên cứu, xây dựng quy chế lãnh đạo công tác cán bộ; xây dựng kế hoạch và giải quyết tốt về số lượng đội ngũ sĩ quan theo đúng quy định, tổ chức biên chế.

Quang cảnh hội nghị

Nhà trường đã chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện cho đội ngũ sĩ quan nâng cao trình độ chính trị, quân sự, chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp tác phong công tác sâu sát, cụ thể, chủ động, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác rà soát, đánh giá, đề nghị điều động, bổ nhiệm, thăng quân hàm, nâng lương sĩ quan bảo đảm khách quan, dân chủ, công khai; thường xuyên, kịp thời lắng nghe, tiếp thu, giải quyết ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, sĩ quan về các chế độ, chính sách đồng thời quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ yên tâm công tác.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã làm rõ những kết quả nổi bật, hạn chế, khuyết điểm và biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đánh giá sự phù hợp giữa luật với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, những vướng mắc, bất cập trong tổ chức triển khai thực hiện và kiến nghị, đề xuất nội dung, giải pháp khắc phục cụ thể.

Thượng tá Lương Đức Khanh trao thưởng các tập thể và cá nhân

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy nhà trường yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm luật và các văn bản có liên quan, trọng tâm là công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến, tổ chức thực hiện các quy định của luật; quan tâm chăm lo bảo đảm kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ và hậu phương cán bộ.

Dịp này, nhà trường đã trao thưởng 3 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Luật Sĩ quan.

Tin, ảnh: Minh Sâm, Ngọc Tuân

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn