Trường Cao đẳng kỹ thuật Hải quân tập huấn công tác Đảng, công tác chính trị 2019

Ngày 1 và 2-4, tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng kỹ thuật Hải quân tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2019 cho hơn 100 đồng chí là cấp ủy viên, cán bộ chính trị của các cơ quan, đơn vị toàn Trường.

Thực hành nội dung hội nghị chi bộ trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và sinh hoạt nghị quyết chuyên đề

Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề: Hệ thống văn kiện CTĐ, CTCT; Hoạt động CTĐ, CTCT trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; nội dung trọng tâm công tác cán bộ; hội nghị chi bộ trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và sinh hoạt nghị quyết chuyên đề; nâng cao hiệu quả công tác rà soát chính trị nội bộ phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; công tác tuyên truyền đặc biệt trong thực hiện phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay.

Đây là những nội dung có tính cần thiết, quan trọng trong nâng cao chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân trong giai đoạn hiện nay.

Tin, ảnh: Lê Vũ Trung

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn