Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho chiến sĩ mới

HQ Online -

Tối 22/4, tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 phối hợp với Tòa án Quân sự khu vực Quân chủng Hải quân tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho chiến sĩ mới của Tiểu đoàn 1, Tiểu đoàn 3.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham dự

Các báo cáo viên của Tòa án Quân sự khu vực Quân chủng Hải quân đã giới thiệu tới cán bộ, chiến sĩ chuyên đề: Nội dung cơ bản của luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; nội dung cơ bản của Thông tư 143/2023/TT-BQP ngày 27/12/2023 của Bộ Quốc phòng về Quy định xử lý kỷ luật trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định đơn vị cho chiến sĩ mới góp phần phòng ngừa vi phạm kỷ luật trong đơn vị.

Tin, ảnh: Vũ Hòa

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn