Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật Vùng 3: Điểm sáng của Vùng về phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

HQ Online -

Chiều 15/5, tại Đà Nẵng, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật Vùng 3 Hải quân tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019-2024. Đại tá Phạm Đình Thành, Phó Chính ủy Vùng dự, chỉ đạo.

Đại tá Phạm Đình Thành phát biểu

Báo cáo tại đại hội nêu rõ: 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT được cấp ủy, chỉ huy các cấp của Trung tâm quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo động lực mạnh mẽ góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nổi bật là nhiệm vụ bảo đảm các loại đạn đặc chủng phục vụ huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật của Vùng.

Phong trào thi đua cũng đã thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ tích cực nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và trở thành điểm sáng để các cơ quan, đơn vị của Vùng học tập. Từ năm 2019 đến nay đơn vị đã có 25 sáng kiến tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo Quân đội” và Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh của Quân chủng Hải quân; liên tục 3 năm liền (2021-2023) Trung tâm được Hội đồng Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh tặng Bằng khen vì đã có thành tích tốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tham gia giải thưởng. Năm 2023, Trung tâm được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì có thành tích tốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tham gia Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo Quân đội".

Các đại biểu tham dự đại hội

Đơn vị đã tích cực phối hợp hoạt động với các đơn vị kết nghĩa trong công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới; xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; công tác tuyên truyền biển, đảo; thu hút nguồn nhân lực; giúp đỡ nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh… Đến nay Trung tâm đã nhận đỡ đầu 2 con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Trị.

Thủ trưởng Vùng 3 trao thưởng các tập thể, cá nhân

Phát biểu tại đại hội, Đại tá Phạm Đình Thành biểu dương những thành tích mà Trung tâm đã đạt được trong phong trào TĐQT giai đoạn vừa qua đồng thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới cho cán bộ, chiến sĩ.

Trung tâm triển khai thực hiện phong trào TĐQT phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp sáng tạo với nhiều hình thức tổ chức phù hợp, có sức lôi cuốn; gắn chặt phong trào TĐQT với thực hiện các cuộc vận động, đột phá của các cấp, các ngành; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn giữ vững ổn định chính trị để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Thủ trưởng Trung tâm trao thưởng các tập thể, cá nhân

Dịp này, Vùng 3 đã khen thưởng 1 tập thể, 2 cá nhân; Trung tâm bảo đảm kỹ thuật tặng Giấy khen 3 tập thể và 12 cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024.

Tin, ảnh: Hoàng Diệu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn