Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 thông tin về biển, đảo cho hơn 200 cán bộ, đoàn viên huyện Nhơn Trạch

HQ Online -

Ngày 18-9, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân tổ chức thông tin về biển, đảo cho hơn 200 cán bộ đoàn chủ chốt, đoàn viên thanh niên các xã và đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.

Quang cảnh buổi thông tin về biển, đảo

Báo cáo viên của Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng đã thông tin những diễn biến mới về tình hình Biển Đông từ đầu năm 2020 đến nay; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và giải quyết tranh chấp trên biển; định hướng nhận thức về chủ quyền, các hành động chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng; biện pháp phòng chống, đấu tranh với luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Quá trình truyền đạt, báo cáo viên của đơn vị đã kết hợp giữa tuyên truyền miệng với trình chiếu hình ảnh, giúp người nghe nắm chắc nội dung.

 Tin, ảnh: Thảo Đình

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn