Trung tâm 47: Tọa đàm "Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị"

HQ Online -

Chiều 17/6, tại Hải Phòng, Cụm 1, Trung tâm 47, Bộ Tham mưu tổ chức toạ đàm với chủ đề “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị”.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm đã có nhiều ý kiến phát biểu, bày tỏ quan điểm, đánh giá đúng đắn về vị trí, vai trò; thực trạng, nội dung, biện pháp và sự cần thiết phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu cũng chia sẻ những cách làm sáng tạo, giải pháp để xây dựng người quân nhân có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao trong thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ…

Tọa đàm là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho quân nhân về mục tiêu, lý tưởng, tinh thần đồng đội, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu.

                                                Tin, ảnh: Bá Phương, Văn Mạnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn