Trung đoàn 351 tập huấn cán bộ giai đoạn 1 năm 2024

HQ Online -

Ngày 4 và 5/12, tại Đà Nẵng, Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ giai đoạn 1 năm 2024.

Quang cảnh lớp tập huấn

Các đồng chí cán bộ dự lớp tập huấn được quán triệt, học tập các nội dung mới về công tác tham mưu huấn luyện; xây dựng kế hoạch, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; hoạt động CTĐ,CTCT; công tác hậu cần, kỹ thuật. 

Lớp tập huấn cũng thống nhất các nội dung về công tác xây dựng chính quy, lắp đặt biển bảng, duy trì các thiết chế văn hóa, hoạt động tuyên truyền...

Kết quả tập huấn: 100% khá, giỏi (30% giỏi).

Tin, ảnh: Đình Hướng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn