Trên thao trường huấn luyện hải quân đánh bộ cơ giới

HQ Online -

Hải quân đánh bộ nói chung, hải quân đánh bộ cơ giới nói riêng là một trong những thành phần lực lượng của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Trong những năm qua, lực lượng hải quân đánh bộ cơ giới đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Những ngày đầu tháng 11 vừa qua, phóng viên Báo Hải quân Việt Nam đã có dịp theo chân các cán bộ, chiến sĩ của lực lượng hải quân đánh bộ cơ giới thuộc Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 (Vùng 1 Hải quân), thực hành các khoa mục huấn luyện chuyên ngành trên thao trường. 

 

Chỉ huy đơn vị quán triệt nhiệm vụ huấn luyện

Xe thiết giáp cơ động trên thao trường

Huấn luyện hiệp đồng xếp xe thiết giáp xuống tàu đổ bộ 

Bộ đội cơ động lên tàu hành trình ra thao trường huấn luyện

 Tàu 512 thuộc Lữ đoàn 125 (Vùng 2 Hải quân) chở bộ đội, VKTB ra thao trường huấn luyện

Xe thiết giáp thực hành đổ bộ từ tàu vận tải 

Cán bộ trung đội chỉ huy bộ đội huấn luyện

Bộ đội cơ động đến vị trí tập kết huấn luyện theo phương án

Kíp xe số 1 triển khai đội hình chiến đấu

Đội hình tiểu đội triển khai phương án đánh chiếm mục tiêu

Chiến sĩ hải quân đánh bộ cơ giới cơ động tiếp cận mục tiêu địch

Kíp xe số 2 chi viện tiếp cận theo phương án

Kíp xe số 3 triển khai đội hình chiến đấu

Tiểu đội hải quân đánh bộ cơ giới chi viện đánh chiếm mục tiêu

Chỉ huy đơn vị điều hành bộ đội huấn luyện các khoa mục 

Bộ đội chơi trò chơi quân sự trong giờ giải lao trên thao trường

Thực hiện: Duy Khánh, Quang Thanh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn