Trạm ra đa 585 tham gia giúp dân dọn vệ sinh sau bão số 9

HQ Online -

Ngày 27-11, Trạm ra đa 585, Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng trên địa bàn TP. Vũng Tàu giúp dân dọn vệ sinh sau bão số 9.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 585 tham gia cùng địa phương dọn vệ sinh trước cổng đơn vị

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tham gia thu gom được hơn 1 tấn rác thải; dọn và chuyển 100 cây đổ; dọn đất đá, lợp lại 6 nhà dân bị tốc mái; giúp dân sửa chữa lại khu tăng gia, chăn nuôi… 

Tin, ảnh: Văn Khol, Văn Chiên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn