Tổng kết thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2016

HQ Online -

Sáng 13-12, tại Hải Phòng, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2016. Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Hải quân, Trưởng ban chỉ đạo QCDCCS Quân chủng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị

Năm 2016, Đảng ủy Quân chủng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn về thực hiện QCDCCS. Cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng trong thực hiện QCDCCS. Cấp ủy, cơ quan chính trị các cấp xác định kịp thời các chủ trương, biện pháp hướng dẫn, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng; hệ thống các quy chế, nội quy, quy định của cấp ủy Đảng và người chỉ huy được xây dựng và hoàn thiện đầy đủ; chất lượng xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD, các tổ chức quần chúng vững mạnh tiếp tục được nâng lên góp phần xây dựng Quâng chủng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã đề ra 6 nội dung trọng tâm quan trọng trong triển khai thực hiện QCDCCS năm 2017.

Phát biển kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các đối tượng về vị trí, vai trò, nội dung thực hiện QCDCCS đồng thời không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Đồng chí nhấn mạnh, cần tăng cường phát huy dân chủ nhưng tránh dân chủ hình thức, tránh mượn dân chủ để thực hiện ý đồ cá nhân.

Tin, ảnh: Minh Minh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn