Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo

HQ Online -

Sáng 11/8, tại Hải Phòng, Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo. 

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật; đại biểu các đơn vị trực thuộc và cơ quan chức năng Quân chủng.

Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu chỉ đạo

Báo cáo tổng kết tại hội nghị nêu rõ: Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 623, công tác hậu cần của Quân chủng có nhiều đổi mới, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, chỉ tiêu kế hoạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Bảo đảm hậu cần cho huấn luyện, SSCĐ, tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Các chỉ tiêu công tác hậu cần cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, nhất là công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe bộ đội, khám tuyển chọn các lực lượng đặc thù của Hải quân, xây dựng các dự án trọng điểm của Quân chủng. Đời sống bộ đội được cải thiện rõ rệt. Các nội dung đột phá của ngành và phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của bộ đội đối với công tác hậu cần…

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện, thực chất kết quả đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết 623 đồng thời chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm... Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến, đề ra những chủ trương, giải pháp tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng toàn diện công tác hậu cần, góp phần nâng cao khả năng SSCĐ của Quân chủng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản ghi nhận, biểu dương những thành tích của Quân chủng trong thời gian qua về thực hiện Nghị quyết 623. Đồng chí yêu cầu Quân chủng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác hậu cần quân đội; đề cao vai trò của cấp ủy, chỉ huy trong tham mưu, tổ chức thực hiện các mặt công tác hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới mạnh mẽ phương thức bảo đảm hậu cần theo hướng chính quy, hiện đại; phát huy sức mạnh tổng hợp và ý thức cần kiệm, tinh thần tự lực, tự cường của cán bộ, chiến sĩ; triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện các đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Các cơ quan, đơn vị cần quản lý chặt chẽ sức khỏe bộ đội; làm tốt công tác vệ sinh phòng, chống dịch bệnh; hoàn thành các dự án trọng điểm; xây dựng doanh trại đúng công năng, sở chỉ huy hiện đại; quán triệt nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn, quy định của trên về việc sáp nhập cơ quan hậu cần, kỹ thuật các cấp…

Các đại biểu tham quan sản phẩm tăng gia của các đơn vị

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương, nhất là một số nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong hội nghị. Về các nhóm kiến nghị, đề xuất với Bộ Quốc phòng liên quan tới công tác bảo đảm phương tiện, trang bị, kho bảo quản dự trữ thực phẩm; bảo đảm doanh trại, cơ sở hạ tầng, điện nước, y tế cho các đảo; đầu tư xây dựng dự án cấp thiết; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng giao Cục Hậu cần và các cơ quan chức năng căn cứ vào khả năng bảo đảm của trên, nhu cầu của các đơn vị, nghiên cứu cân đối, điều chỉnh theo nhu cầu thực tế và báo cáo, tham mưu đề xuất theo quy định...

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương

Dịp này, Quân chủng Hải quân đã đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân và quyết định tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 17 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương. 

Tin, ảnh: Xuân Hương, Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn