Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30/2006/CT/BQP

HQ Online -

Ngày 19-10, tại Hải Phòng, Ban chỉ đạo (BCĐ) 30 Quân chủng Hải quân đã tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30/2016/CT/BQP về đánh giá, rút kinh nghiệm công tác nghiên cứu biên soạn, hoàn thiện hệ thống tài liệu huấn luyện, giáo dục trong toàn Quân chủng giai đoạn 2006-2016 và định hướng công tác biên soạn những năm tiếp theo. Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Trong 10 năm qua, cơ quan thường trực BCĐ 30 Quân chủng đã bám sát sự hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, chủ động lập kế hoạch biên soạn, in ấn hàng năm; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị tổ chức triển khai kế hoạch biên soạn, tổ chức hội đồng các cấp thẩm định, nghiệm thu theo đúng quy định. Các cơ quan, đơn vị đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn để nghiên cứu, biên soạn, in ấn tài liệu và khai thác hiệu quả các tài liệu vào phục vụ huấn luyện, đào tạo tại đơn vị. Nhờ vậy, công tác biên soạn, in ấn, phát hành sử dụng tài liệu có chất lượng ngày càng cao, từng bước đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác huấn luyện, đào tạo của Quân chủng.

Tại Hội nghị, các cơ quan, đơn vị đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, bổ ích nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, in ấn và sử dụng tài liệu. Hội nghị đã thống nhất đề nghị BCĐ 30 của Bộ Quốc phòng khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong việc nghiên cứu, biên soạn, hoàn thiện hệ thống tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học trong Quân chủng Hải quân những năm vừa qua.

Tin, ảnh: Hoàng Triệu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn