Tổng cục Hậu cần: Phúc tra tại Tiểu đoàn 45

HQ Online -

Ngày 12-8, tại Hải Phòng, Tổng cục Hậu cần tổ chức phúc tra đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, hiệu quả” toàn quân năm 2016 tại Tiểu đoàn vận tải 45, Cục Hậu cần Hải quân.

Đoàn kiểm tra khu huấn luyện kỹ thuật tại Tiểu đoàn 45

Nội dung phúc tra tập trung sơ kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua xây dựng đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, hiệu quả”: Kiểm tra lý thuyết Luật giao thông đường bộ đối với đội ngũ lái xe; điều lệ công tác kỹ thuật đối với các nhân viên kỹ thuật, trạm sửa chữa; nhận thức về phong trào thi đua; kiểm tra hệ thống sổ sách, văn kiện, mẫu biểu theo quy định; kiểm tra hệ thống nhà xe, trạm sửa chữa, tình trạng kỹ thuật các loại xe niêm cất, SSCĐ, xe hoạt động thường xuyên; công tác xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp…

 Kiểm tra công tác bảo quản, bảo dưỡng xe ô tô

Kết quả phúc tra cho thấy, Tiểu đoàn 45 đã đầu tư gần 900 triệu đồng và huy động 5.300 ngày công bộ đội để củng cố, xây dựng đơn vị, sửa chữa, nâng cấp đồng bộ 11 xe vận tải, chú trọng củng cố doanh trại theo tiêu chí chính quy. Quân y của đơn vị quản lý, chăm sóc tốt sức khỏe bộ đội. Hệ thống nhà ăn, nhà bếp, khu vực tăng gia và khu chăn nuôi được điều chỉnh, quy hoạch lại ngăn nắp, sạch sẽ. Nhà xe, kho, trạm sửa chữa, các phương tiện vận tải được Tiểu đoàn thường xuyên bảo đảm tốt, đồng bộ, sạch đẹp; thực hiện tốt nền nếp chính quy kỹ thuật…

Tin, ảnh: Duy Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn