Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương khảo sát tại Vùng 4 Hải quân

HQ Online -

Sáng 22-12, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức khảo sát tình hình nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội tại Vùng 4 Hải quân.

Đoàn khảo sát làm việc với Vùng 4 Hải quân

Đoàn công tác do Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hiền, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn. Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Hải quân cùng đi với đoàn.

Thời gian qua, toàn Vùng luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; khẳng định rõ vai trò, năng lực trong quản lý và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc huyện đảo Trường Sa và vùng biển được phân công; bảo đảm an toàn, an ninh Căn cứ quân sự Cam Ranh. Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân có nhận thức chính trị đúng đắn với Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội và các chính sách của Đảng, nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn thăm tàu Lữ đoàn 162

Qua khảo sát, đoàn công tác đã đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đánh giá về những vấn đề đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ của Vùng 4 Hải quân. Kết quả khảo sát tại Vùng 4 Hải quân đã cung cấp thêm cơ sở để Đảng ta tổng kết thực tiễn, đúc rút lý luận trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”, lực lượng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại.

Trong dịp này, đoàn công tác đã đến thăm Lữ đoàn tàu ngầm 189 và Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân.

Tin, ảnh: Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn