Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: Sơ kết 5 năm xuất bản và phát hành bản tin “Thi đua Quyết thắng”

HQ Online -

Sáng 28-12, tại Cần Thơ, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm xuất bản và phát hành bản tin “Thi đua Quyết thắng”. Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì hội nghị. Tham dự có 150 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Trong 5 năm qua, Ban biên tập và đội ngũ cộng tác viên bản tin luôn nắm vững tôn chỉ, mục đích đề ra, tích cực phổ biến kinh nghiệm, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng, phong trào thi đua Quyết thắng cũng như thực hiện nhiệm vụ xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn quân…

 

Các tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị

Bản tin “Thi đua Quyết thắng” đã có nhiều đổi mới tiến bộ, ngày càng đẹp và hấp dẫn hơn. Nội dung tin, bài, ảnh không ngừng được nâng cao theo hướng ngày càng thiết thực, hiệu quả. Công tác phát hành có nhiều cải tiến, kịp thời phục vụ bạn đọc, góp phần quan trọng vào thành tích chung của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng Quân đội.

Từ đầu năm 2013 đến nay, bản tin đã xuất bản được 23 số với trên 100 nghìn bản, phát hành đến các đơn vị cấp trung đoàn và tương đương; từ năm 2018, phát hành đến cấp tiểu đoàn và tương đương, phục vụ lãnh đạo, chỉ huy, hội đồng thi đua, khen thưởng, cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng. Các số thường xuyên 64 trang, số đặc biệt 74 trang, in màu với các chuyên mục: Hướng dẫn chỉ đạo, hướng dẫn; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh; điển hình tiên tiến; gương người tốt, việc tốt; trao đổi kinh nghiệm; thông tin hoạt động; văn bản hướng dẫn. 5 năm qua, Quân chủng Hải quân có gần 60 bài đăng trên bản tin.

Về phương hướng trong thời gian tới, bản tin tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, thường xuyên duy trì đầy đủ các chuyên mục; nâng cao chất lượng tin, bài theo hướng ngắn gọn, nhiều thông tin, chính xác, thiết thực hiệu quả; tiếp tục cải tiến trình bày và sử dụng nhiều thể loại báo chí, làm cho bản tin ngày càng sinh động, hấp dẫn, giúp người đọc dễ tiếp nhận thông tin.

Ban biên tập thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với bạn đọc trong toàn quân, kịp thời điều chỉnh đầu mối phát hành, số lượng phát hành và áp dụng các biện pháp rút ngắn thời gian phát hành nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc; trước mắt đăng ký tham gia trang điện tử…

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 8 tập thể và 6 cá nhân; Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho 10 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác biên tập, xuất bản và phát hành bản tin “Thi đua Quyết thắng” 5 năm (2013-2018) góp phần vào xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: Vũ Hưởng, Thanh Nguyễn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn