Tòa án Quân sự khu vực 2 Hải quân phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019

HQ Online -

Ngày 2-4, tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tòa án Quân sự khu vực 2 Hải quân phối hợp với Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật tại Trạm ra đa 590, Trung đoàn 251.

Quang cảnh buổi phổ biến, giáo dục pháp luật

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật gồm: Nội dung cơ bản về Luật Tố cáo năm 2018 và Luật Khiếu nại năm 2011, trong đó tập trung vào các nội dung: Quyền sử dụng đất, luật đất đai, quyền được cấp giấy chứng nhận và sử dụng đất, các vấn đề về giải phóng mặt bằng…

Việc tuyên truyền, phổ biến 2 luật trên nhằm giúp cho cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 590 hiểu rõ hơn về pháp luật, thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Tin, ảnh: Thành Giang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn