Tổ chức tư vấn nghề nghiệp cho học sinh THPT tối thiểu 1 lần/năm học

HQ Online -

Ngày 23/5/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT về tư vấn nghề nghiệp, việc làm; hỗ trợ khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục. Trong đó, quy định tổ chức tư vấn nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông; việc làm cho sinh viên tối thiểu 1 lần/năm học.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Điều 5 Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT quy định các hình thức triển khai của công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên như sau:

Đối với cấp trung học phổ thông

- Tích hợp, lồng ghép vào các môn học và các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Tổ chức cho học sinh tìm hiểu yêu cầu về phẩm chất, năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ đối với các ngành nghề, việc làm thông qua các học cụ, công cụ lao động, tài liệu về nghề nghiệp, việc làm.

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng về nghề nghiệp, việc làm cho học sinh thông qua các hoạt động câu lạc bộ, hoạt động ngoài giờ lên lớp và hoạt động phối hợp với các đối tác.

- Tổ chức cho học sinh được trải nghiệm, thực hành đối với các nhóm ngành nghề, việc làm đã được tư vấn thông qua hoạt động tham quan, trải nghiệm tại cộng đồng, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các đối tác tối thiểu 1 lần/năm học bảo đảm phù hợp với điều kiện của nhà trường.

- Tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh, tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, tối thiểu 1 lần/năm học.

Đối với cơ sở giáo dục đại học

- Hướng dẫn sinh viên khai thác cơ sở dữ liệu thông tin tuyển dụng của các đơn vị sử dụng lao động, thông tin về nhu cầu thị trường lao động.

- Cung cấp công cụ, phương pháp và hướng dẫn sinh viên đánh giá kỹ năng, thái độ, khả năng thích ứng với thị trường lao động.

- Tổ chức rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên thông qua các hoạt hoạt động xã hội, các hoạt động ngoại khóa.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng cho sinh viên thông qua hình thức sinh hoạt câu lạc bộ, các hoạt động ngoại khóa và hoạt động đào tạo, trải nghiệm tại đơn vị sử dụng lao động, hoạt động phối hợp với các đối tác.

- Tổ chức ngày hội việc làm, tuyển dụng cho sinh viên, tối thiểu 1 lần/trong năm học.

Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 8/7/2022.

Thanh Thủy (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn