Tỉnh ủy Tuyên Quang-Đảng ủy Quân chủng Hải quân

Sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo (2013-2018)

Sáng 16-8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Tuyên Quang, Tỉnh ủy Tuyên Quang và Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo (2013-2018).

Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Đô đốc Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân đồng chủ trì.

Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang; Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên tỉnh Tuyên Quang; thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Hải quân.

Phó Đô đốc Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân cùng đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang và các đại biểu tham quan phần trưng bày tư liệu hình ảnh biển, đảo, Tuyên Quang tại sảnh Trung tâm hội nghị

Biểu diễn văn nghệ chào mừng hội nghị

Sau khi Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Tuyên Quang và Đảng ủy Quân chủng Hải quân được ký kết ngày 1-8-2013, tỉnh Tuyên Quang và Quân chủng Hải quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt 10 nhóm nội dung hoạt động đã xác định.

Tỉnh ủy Tuyên Quang giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đảng ủy Quân chủng Hải quân giao Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân là cơ quan thường trực có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, định kỳ báo cáo việc thực hiện Chương trình, đánh giá hằng năm và đề ra phương hướng, kế hoạch phối hợp thực hiện trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo (2013-2018) cho thấy công tác phối hợp của các cơ quan tham mưu, cơ quan chức năng của Quân chủng Hải quân và tỉnh Tuyên Quang luôn bảo đảm chủ động, tích cực. Công tác phối hợp tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng thiết thực, hấp dẫn, tạo sức lan tỏa. Việc tổ chức 4 đoàn với 79 đại biểu của Tuyên Quang đi thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc đã tạo tầm nhìn tích cực, trách nhiệm trong mỗi đại biểu về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng. Công tác phối hợp tổ chức các hoạt động dân vận, kết nghĩa, giao lưu văn hóa, văn nghệ đã đem lại những hiệu quả thiết thực góp phần xây dựng đơn vị, địa phương vững mạnh. Việc phối hợp tổ chức các cuộc triển lãm được quan tâm, chú trọng, cung cấp cho mọi tầng lớp nhân dân những bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý vững chắc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân phát biểu

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên BCHTW Đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh-Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang phát biểu

Các tham luận tại hội nghị đã phân tích, làm rõ những ưu điểm, điểm hạn chế trong thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Tuyên Quang và Đảng ủy Quân chủng Hải quân.

Về ưu điểm: Việc thực hiện tốt các nội dung của Chương trình đã giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo, Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với các chủ trương, biện pháp của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chương trình đã giúp cán bộ, chiến sĩ Hải quân hiểu rõ hơn về Tuyên Quang-quê hương cách mạng, Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô Kháng chiến; tạo sự đoàn kết, gắn bó, thống nhất giữa Quân chủng Hải quân và tỉnh Tuyên Quang.

Phó Đô đốc Trần Hoài Trung phát biểu

Về điểm hạn chế: Công tác phối hợp thực hiện Chương trình có lúc, có việc chưa nhịp nhàng; còn có cơ quan, đơn vị chưa thực sự chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nội dung, hình thức phối hợp tuyên truyền biển, đảo chưa phong phú, đa dạng. Công tác tuyên truyền có lúc chưa được đầy đủ, toàn diện và rộng rãi. Có nội dung hoạt động hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân của những hạn chế này là do công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo là vấn đề mới; khoảng cách địa lý của các cơ quan, đơn vị phối hợp xa nhau; nhiều nội dung không thể tuyên truyền rộng rãi.

Hội nghị cũng thống nhất đưa ra 5 giải pháp để thực hiện tốt Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Tuyên Quang và Đảng ủy Quân chủng Hải quân trong thời gian tới là:

Kịp thời cung cấp thông tin liên quan tới tình hình biển, đảo, đặc biệt là những vấn đề "nóng", phức tạp, nhạy cảm để kịp thời định hướng dư luận, củng cố niềm tin trong các tầng lớp nhân dân.

Tuyên truyền sâu, rộng về vai trò, nhiệm vụ của Hải quân nhân dân Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các cơ quan tham mưu chủ động trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ, giúp lãnh đạo tỉnh và Quân chủng Hải quân tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung của Chương trình.

Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao kiến thức về biển, đảo cho đội ngũ báo cáo viên các cấp; tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phối hợp tuyên truyền; bảo đảm chất lượng thông tin.

Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện Chương trình; tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện ở các cấp, các ngành; không ngừng mở rộng địa bàn, đối tượng tuyên truyền; đẩy mạnh phong trào "Vì Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu Tổ quốc".

Tỉnh ủy Tuyên Quang trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo 5 năm qua

Quân chủng Hải quân trao thưởng cho các tập thể, cá nhân của tỉnh có thành tích trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo 5 năm qua

Phó Đô đốc Trần Hoài Trung trao Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu trưng Cột mốc chủ quyền Trường Sa 

Phó Đô đốc Trần Hoài Trung trao quà của Quân chủng Hải quân đến một số gia đình chính sách tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang

Hội nghị được tổ chức đúng vào ngày cách đây 73 năm-ngày 16-8/1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân Trào thông qua “10 chính sách lớn của Việt Minh”; thông qua “Lệnh tổng khởi nghĩa”; quy định quốc kỳ, quốc ca; thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương, tức Chính phủ Lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Điều này càng có ý nghĩa động viên, thúc đẩy lãnh đạo, các cơ quan chức năng của 2 bên nỗ lực thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Tuyên Quang và Đảng ủy Quân chủng Hải quân thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới.

Nguyễn Toàn, Quang Thanh, Thanh Nguyên

2 bên đã phối hợp tổ chức 67 hội nghị chuyên đề về biển, đảo cho 5.623 cán bộ, đảng viên; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực Hải quân đến 17.894 giáo viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh Tuyên Quang tổ chức 523 hội nghị tuyên truyền về biển, đảo cho gần 63 nghìn lượt người; đội ngũ báo cáo viên của tỉnh thực hiện hơn 1 nghìn buổi tuyên truyền về biển, đảo. Tỉnh Tuyên Quang đã thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Hải quân trị giá 4,6 tỉ đồng.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn