Tiểu đoàn 563 sẵn sàng bước vào huấn luyện chiến sĩ mới

HQ Online -

Đóng quân ở TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Tiểu đoàn 563, Vùng 5 Hải quân được giao nhiệm vụ tiếp nhận và tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới  (CSM).

Trong những ngày này, toàn Tiểu đoàn chủ động, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập, sổ sách, giáo án, bài giảng, tổ chức tập huấn cán bộ; sắp xếp nơi ăn ở, sinh hoạt; đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, phấn đấu đáp ứng đủ lượng rau xanh và thực phẩm sạch đưa vào bữa ăn hàng ngày cho CSM.

Báo Hải quân Việt Nam giới thiêu một số hình ảnh về công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện của đơn vị.

Đơn vị tổ chức tập huấn CTĐ, CTCT, chú trọng hướng dẫn các bước nắm và giải quyết tư tưởng cho đội ngũ cán bộ cấp tiểu đội

Các đại đội tổ chức tập huấn điều lệnh đội ngũ từng người không có súng

Đơn vị tổ chức làm mới, sơn sửa mô hình, học cụ phục vụ công tác huấn luyện CSM

Cán bộ, chiến sĩ tích cực chuẩn bị nơi ăn, ở, sinh hoạt đón CMS nhập ngũ vào đơn vị

Củng cố cảnh quan môi trường với tinh thần tất cả vì CSM thân yêu

 Trên thao trường huấn luyện cũng được bộ đội tập trung củng cố, làm mới

Đơn vị đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, phấn đấu đủ lượng rau xanh, thịt, cá đưa vào bữa ăn hàng ngày tại đơn vị, góp phần nâng cao sức khoẻ cho CSM

Duy Khánh (thực hiện)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn