Tiểu đoàn 45 phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở

HQ Online -

Sáng 12-8, tại Hải Phòng, Tiểu đoàn 45, Cục Hậu cần Hải quân tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở với chủ đề: “Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 45 thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Thời gian thực hiện thi đua từ năm 2019 đến ngày 2-9-2025.

Ký kết giao ước thi đua tại buổi lễ

Nội dung thi đua tập trung vào xây dựng nếp sống văn hóa; chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp; tác phong, phong cách quân nhân; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội góp phần giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiểu đoàn xác định: Cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt đầy đủ, cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng đại đội, bộ phận; giáo dục nâng cao nhận thức; xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua cho cán bộ, chiến sĩ...

Tin, ảnh: Phan Biên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn