Tiếp tục quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch" (*)

LTS: Sáng 31-10, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân đã tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2014-2019. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo Hải quân Việt Nam xin được trích đăng phát biểu của Đại tướng Lương Cường và giới thiệu cùng bạn đọc.

Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất phấn khởi đến dự Đại hội TĐQT của Quân chủng Hải quân giai đoạn 2014-2019. Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng (TĐKT) Bộ Quốc phòng, tôi trân trọng gửi tới các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng, chí đại biểu, khách quý; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nhân dịp này, tôi thân ái gửi lời thăm hỏi tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân, nhất là những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tướng Lương Cường tham quan bảng ảnh trưng bày tại Đại hội. Ảnh: Duy Khánh

Công tác TĐKT có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là động lực vừa là một phương pháp tích cực để tạo nên phong trào hành động cách mạng của quần chúng, góp phần bồi dưỡng, rèn luyện nhân cách con người mới.

Ngay sau khi nước nhà giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Mình đã ra Lời kêu gọi “Thi đua ái quốc”, kêu gọi toàn dân thi đua diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nền độc lập dân tộc, vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Người dạy: "Thi đua là yêu nước. yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất". Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua của Bác, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết, tích cực tham gia kháng chiến và kiến quốc. Phong trào thi đua phát triển ngày càng mạnh mẽ với nội dung, hình thức phong phú, sinh động, góp phần động viên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đạt được những thành tựu lịch sử trong đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, công tác TĐKT và các phong trào thi đua của Quân chủng Hải quân đã được tổ chức chặt chẽ, sâu rộng; động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy cao độ truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; dũng cảm, ngoan cường, mưu trí, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ; lập nhiều chiến công hiển hách gắn liền với những mốc son trong lịch sử truyền thống của dân tộc và Quân đội.

Biên đội tàu chiến đấu của Vùng 2 Hải quân xuất kích làm nhiệm vụ. Ảnh: PCT

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các phong trào thi đua “Giết giặc lập công. Quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", “Đoàn kết lập công, giành cờ hồng dâng Đảng” đã động viên cán bộ, chiến sĩ Hải quân nêu cao ý chí quyết tâm “Dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng", “Đánh địch mà đi, mở luồng mà tiến", anh dũng, mưu trí chiến đấu, giành nhiều thắng lợi quan trọng trên hướng biển và mở con đường huyền thoại mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh trên biển chi viện chiến trường miền Nam.

Trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, Hải quân đã kịp thời phối hợp với lực lượng vũ trang Quân khu 5 giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, góp phần vào thắng lợi trọn vẹn, vĩ đại của dân tộc. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phong trào TĐQT của Quân chủng tiếp tục có bước phát triển mới ngày càng vững chắc, sâu rộng; động viên cán bộ, chiến sĩ xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Những kết quả của Quân chủng Hải quân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo là thực tiễn sinh động khẳng định hiệu quả và sự đóng góp quan trọng của phong trào TĐQT trong thời gian qua. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, lan tỏa sâu rộng, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Hội đồng ĐKTT Bộ Quốc phòng, tôi nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT của Quân chủng Hải quân 5 năm qua. Những thành tích đó đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tôi chân thành cảm ơn các ban, bộ, ngành; cấp ủy, chính quyền và nhân dân cả nước đã luôn dành những tình cảm tốt đẹp và sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ có hiệu quả để Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân chủng Hải quân hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trao đổi với sĩ quan trẻ ASEAN ở Trường Cao đẳng kỹ thuật Hải quân. Ảnh: TCĐ

Thưa toàn thể các đồng chí!

Những năm tới, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo trên thế giới và khu vực song tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình Biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến mới, phức tạp hơn… đặt ra những yêu cầu cao, nhiệm vụ nặng nề cho toàn quân.

Cùng với những thuận lợi, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại còn không ít khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh "Diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội bộ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và thực hiện "phi chính trị hóa", "dân sự hóa" Quân đội.

Văn hóa đọc ở Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn. Ảnh: CTV

Để công tác TĐKT và phong trào TĐQT ngày càng hiệu quả, tôi đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tập trung lãnh đạo, chỉ huy toàn Quân chủng thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những di huấn thiêng liêng trong Di chúc của Người; các quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác TĐKT.

Tập trung giáo dục, nâng cao nhận thức, làm cho thi đua thực sự là nhu cầu và việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi người, mỗi tổ chức với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua". Thông qua phong trào TĐQT để góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM; Quân chủng VMTD; tổ chức quần chúng VMXS, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, thường xuyên kết hợp chặt chẽ phong trào TĐQT với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới" theo Chỉ thị số 855 ngày 12-8-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; gắn phong trào TĐQT của Quân chủng Hải quân với các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành… Mỗi phong trào cần xác định rõ mục tiêu, biện pháp, đột phá vào những nhiệm vụ khó khăn; nâng cao chất lượng nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp xử trí đúng đắn, hiệu quả để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; xây dựng toàn Quân chủng vững vàng về chính trị, mạnh về phòng thủ, vượt mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Các nội dung thi đua phải hướng vào xây dựng Quân chủng Hải quân thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo góp phần xây dựng thế trận quốc phòng gắn với an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” trên biển; nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ, chiến đấu, làm chủ VKTBKT hiện đại; xứng đáng là điểm tựa vững chắc để ngư dân vươn khơi, bám biển; đẩy mạnh thi đua lao động, sản xuất giỏi; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Ba là, Quân chủng Hải quân có nhiều lực lượng, nhiều loại hình đơn vị, do đó cần xây dựng và duy trì tốt các mô hình thi đua phù hợp với đặc thù. Các điển hình tiên tiến phải thực sự là những nhân tố thúc đẩy mọi phong trào. Cần tiếp tục bồi dưỡng, phát triển các mô hình đã có kết hợp xây dựng mô hình mới; coi trọng xây dựng, phát hiện gắn với bồi dưỡng, nhân rộng điển hình; lấy điển hình toàn diện làm trung tâm, điển hình từng mặt để thúc đẩy; các mô hình, điển hình tiên tiến có sức lan toả sâu rộng trong Quân chủng và toàn quân, toàn quốc.

Bốn là, tiếp tục quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch", công tác khen thưởng phải thực chất, hiệu quả, công khai, chính xác, kịp thời, hướng về cơ sở. Chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ và lập được thành tích xuất sắc; làm nhiệm vụ nơi khó khăn, gian khổ, nguy hiểm; vùng biển, đảo trọng điểm; kiên quyết chống bệnh thành tích; khen thưởng không đúng người, đúng việc, làm ảnh hưởng đến động lực, ý chí phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ.

Năm là, ngay sau Đại hội, từng cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Hải quân cần xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để cụ thể phương hướng, nhiệm vụ TĐKT 5 năm tới mà Đại hội đã xác định. Trước mắt, tập trung hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tôi tin tưởng rằng những năm tới, công tác TĐKT và phong trào TĐQT của Quân chủng Hải quân sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, giành được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN thân yêu của chúng ta.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí!

Chào thi đua quyết thắng!

(*) Tít của bài do Tòa soạn Báo Hải quân Việt Nam tự đặt.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn