Tiếp tục lãnh đạo xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

HQVN -

Phóng viên (PV): Kính thưa đồng chí Chính ủy! Năm vừa qua mặc dù có nhiều khó khăn tác động chi phối nhưng Đảng ủy Quân chủng được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá đã lãnh đạo Quân chủng hoàn thành tốt nhiệm vụ, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đề nghị đồng chí Chính ủy cho biết kết quả lãnh đạo nổi bật của Đảng ủy Quân chủng (ĐUQC) năm 2022?

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng: Năm 2022 tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhất là cuộc xung đột quân sự Nga-Ucarana đã tác động lớn đến hợp tác quân sự, quốc phòng và lĩnh vực hải quân nói riêng; tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp; nhất là những khó khăn do hậu đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, trong đó có tác động đến đời sống cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng. Trong năm Quân chủng đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là:

Trước hết là ĐUQC, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, chủ động nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với QUTW, BQP những chủ trương, giải pháp và trực tiếp xử trí các tình huống đúng đối sách, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, các hoạt động kinh tế biển, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đã lãnh đạo tăng cường lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra, cơ động đường dài, nhất là ở các khu vực biển trọng điểm để vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền, các mục tiêu trọng yếu, bảo vệ hoạt động kinh tế biển, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển, giúp nhân dân phòng, chống thiên tai được lãnh đạo, chính quyền các địa phương đánh giá cao. Các âu tàu, làng chài ở đảo Trường Sa thực sự là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

ĐUQC đã lãnh đạo duy trì nghiêm công tác SSCĐ, tổ chức các cuộc diễn tập, bắn tên lửa, ngư lôi trúng mục tiêu, bảo đảm an toàn mọi mặt, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương biểu dương, khen thưởng; quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo; đề xuất điều chỉnh tổ chức biên chế; các giải pháp xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”, tăng cường xây dựng chính qui, rèn luyện kỷ luật; tổ chức và tham gia các hội thi, hội thao toàn quân và toàn quốc, nhất là SEA Games 31, Đại hội TDTT toàn quốc 2022 đạt thành tích cao; bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần, kỹ thuật; huấn luyện chuyên sâu, làm chủ VKTBKT và chuyển giao công nghệ, sản xuất vũ khí trang bị đặc chủng có bước đột phá. Các doanh nghiệp Hải quân phát huy lợi thế, tháo gỡ khó khăn, SXKD hiệu quả cao; phân bổ, quản lý ngân sách đúng qui định; kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, đầu tư, đấu thầu, các tồn tại trong quản lý hậu cần, tài chính. Công tác đối ngoại quốc phòng của Quân chủng vẫn là điểm sáng của toàn quân, góp phần nâng cao vị thế của Hải quân NDVN.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân kiểm tra Tàu 529, Lữ đoàn 127, Vùng 5. Ảnh: Văn Định

 PV: Kính thưa đồng chí Chính ủy! Hoạt động CTĐ, CTCT trong năm vừa qua được triển khai chủ động, linh hoạt, sát thực tiễn góp phần xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị. Đồng chí có thể nói rõ hơn về nội dung này?

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng: Năm vừa qua, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho bộ đội. Nhất là trước những diễn biến phức tạp của tình hình và thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, gian khổ nhưng cán bộ, chiến Hải quân vẫn luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, ý chí quyết tâm cao, đoàn kết, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Điểm nổi bật nhất là Quân chủng tổ chức chu đáo cho 14 đoàn ra thăm, kiểm tra, động viên quân dân Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các đảo vùng biển Tây Nam bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, với hơn 800 lượt phóng viên đến tác nghiệp ở các đơn vị Hải quân, truyên truyền hơn 8.200 tin, bài, phóng sự. Tại Cam Ranh, Quân chủng tổ chức sơ kết 3 năm Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” với 28 tỉnh, thành ven biển và phối hợp tổ chức thành công cầu truyền hình trực tiếp “Khát vọng đại dương xanh” được dư luận đánh giá cao. Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT được triển khai sâu rộng, kịp thời, có sức lan tỏa; tổ chức thành công Hội thi CNCT trung, lữ đoàn lần thứ nhất. Hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ được triển khai toàn diện, hiệu quả; đã tích cực vận động ủng hộ nguồn lực xây dựng Quân chủng hiện đại được hơn 191 tỷ đồng; tổ chức chu đáo các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách nhà công vụ cho quân nhân; tổ chức thành công Đại hội Đoàn Quân chủng lần thứ IX.

PV: Năm 2022, Đảng ủy Quân chủng tiếp tục quan tâm chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; nhất là tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung qui chế làm việc, qui chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Đề nghị đồng chí Chính ủy cho biết kết quả thực hiện các nội dung trên?

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng: Trong năm qua, ĐUQC đã lãnh đạo tổ chức nghiêm túc việc quán triệt, học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng, nhất là các nghị quyết, kết luận, qui định của BCHTW Đảng Khóa XIII; xây dựng và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TƯ của BCHTW về đẩy mạnh, xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Nghị quyết 847-NQ/QUTW của QUTW về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

Cấp ủy, tổ chức đảng duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Thực hiện hướng dẫn của TCCT, Thường vụ ĐUQC đã chỉ đạo, tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung qui chế làm việc, qui chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn triển khai nghiêm túc, chú trọng ở các lĩnh vực nhạy cảm như cán bộ, quân lực, tài chính, đầu tư cơ bản, xăng dầu..., làm cơ sở, tiền đề để các cấp ủy các cấp bổ sung, hoàn thiện các qui chế lãnh đạo ở cấp mình; chỉ đạo hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên nghiêm túc, thực chất; quán triệt, chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị, qui chế, qui trình công tác cán bộ bảo đảm khách quan, công khai, dân chủ.

 ĐUQC đã chỉ đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; phục vụ tốt các đoàn KT, GS của Thường vụ QUTW, UBKTTW các cấp làm việc tại Quân chủng; hoàn thành kế hoạch KT,GS năm 2022; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế sau KT, GS; xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật; giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại tích cực, chặt chẽ, góp phần giáo dục, phòng ngừa, hạn chế các vi phạm.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng trao sổ tiết kiệm tặng gia đình chính sách. Ảnh: PV

PV: Bên cạnh những thành tích nổi bật là chủ yếu, Đảng ủy Quân chủng cũng đã chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm cần rút kinh nghiệm. Đồng chí Chính ủy có thể nói rõ hơn về vấn đề này, nhất là nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cần rút ra?

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng: Bên cạnh kết quả, thành tích nổi bật là chủ yếu, Đảng ủy Quân chủng cũng rất nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, đó là: Công tác xây dựng chính qui, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, để xảy ra mất an toàn giao thông, hàng hải, vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Công tác nắm, quản lý tư tưởng, giáo dục, quản lý bộ đội ở một số đơn vị hiệu quả chưa cao; còn có quân nhân chưa yên tâm công tác; duy trì, thực hiện một số qui chế ở một số cấp ủy có nội dung chưa chặt chẽ.

Về nguyên nhân, có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ yếu là: Chưa phát huy hết vai trò của một số cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và quản lý đơn vị; vai trò tham mưu, đề xuất của cơ quan có nội dung, có thời điểm chưa kịp thời; số ít cán bộ cơ sở chưa sâu sát, gần gũi để kịp thời nắm, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về đời sống, tư tưởng bộ đội. Năng lực tiến hành CTĐ, CTCT của một số cơ quan, đơn vị chưa theo kịp sự phát triển tình hình và yêu cầu nhiệm vụ. Một số quân nhân thiếu tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành kỷ luật không nghiêm; công tác kiểm tra, xử lý có nơi chưa kiên quyết, kịp thời.

Bài học kinh nghiệm rút ra là: Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quán triệt nghiêm túc, đầy đủ nghị quyết, chỉ thị của trên đến mọi đối tượng; việc nghiên cứu, cụ thể hóa các nghị quyết, hướng dẫn của trên phải sát với tình hình thực tiễn đơn vị mình; cần phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, vai trò của các tổ chức, đoàn thể, các mô hình mới về CTĐ, CTCT; đề ra giải pháp sát tình hình thực tiễn, chỉ huy điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, nhất là phải đột phá khắc phục cho được khâu yếu, mặt yếu. Cán bộ các cấp phải thực sự gương mẫu, sâu sát cơ sở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, quan tâm, thương yêu bộ đội.

PV: Kính thưa đồng chí Chính ủy! Năm 2023 được dự báo là có nhiều khó khăn tác động đến thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đề nghị đồng chí Chính ủy cho biết những nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng ủy Quân chủng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo?

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng: Trước hết, ĐUQC tập trung lãnh đạo toàn Quân chủng SSCĐ cao, không để bị động, bất ngờ, đoàn kết, kiên định, vững vàng, khắc phục khó khăn gian khổ, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và môi trường hòa bình trên biển; quyết liệt chỉ đạo thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng; nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo; tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính qui, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự.

Nâng cao chất lượng xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị; tập trung đột phá “Xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện có hiệu quả Qui chế GDCT và Quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân của TCCT; tổ chức tốt Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi ở các cấp và tham gia thi cấp toàn quân; đẩy mạnh TTBĐ, thu hút nguồn nhân lực, tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật; triển khai tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm công tác quản lý tư tưởng, không để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; tổ chức phong trào TĐQT, kỷ niệm 50 năm Chiến công chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc (6/2023); đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung“Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, báo chí trọng điểm giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện có hiệu quả hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”; Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”;  tổ chức chu đáo các đoàn đi thăm, kiểm tra Trường Sa, Nhà giàn DK1; tổ chức hội thi “Đơn vị dân vận tốt”; triển khai xây dựng nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; chỉ đạo tổ chức Đại hội công đoàn cấp cơ sở và cấp Quân chủng; tiến hành có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ như bảo vệ chủ quyền biển đảo, diễn tập, xây dựng chính qui, chấp hành kỷ luật, SXKD...

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ XIII, trọng tâm là: Chỉ đạo tổ chức chặt chẽ việc sát nhập 2 cơ quan hậu cần, kỹ thuật... nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, xây dựng chính qui, quản lý kỷ luật, bảo đảm kịp thời hậu cần, kỹ thuật; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tích cực, chủ động trong hoạt động đối ngoại quốc phòng...

Đồng chí Chính ủy Hải quân chúc Tết Thành ủy Hải Phòng nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Ảnh: Vũ Hưởng

PV: Đề nghị Chính ủy cho biết các giải pháp mà ĐUQC triển khai để xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ năm 2023?

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng: Tiếp tục quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, QUTW, ĐUQC về công tác xây dựng Đảng, qui định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong QĐND Việt Nam; triển khai kế hoạch thực hiện NQ số 21 Khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; đây mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết số 847 của QUTW về phát huy phẩm “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân.

Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, triển khai thực hiện mô hình chi bộ “4 tốt”, đảng bộ cơ sở “4 tốt”; tiếp tục rà soát, bổ sung, ban hành và thực hiện qui chế làm việc, qui chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc, qui trình, qui chế, qui hoạch công tác cán bộ; tiếp tục đột phá “Xây dựng nền nếp chính qui ngành công tác cán bộ” ; làm tốt công tác nhận xét, đánh giá, điều động, đào tạo, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cán bộ các đơn vị thành lập mới, đơn vị trong diện điều chỉnh biên chế tổ chức; xây dựng và triển khai qui định luân chuyển cán bộ trong Quân chủng; đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; việc chấp hành nguyên tắc, qui chế, qui định; chú trọng kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên; kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, dứt điểm các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Tích cực đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo theo hướng sâu sát, hiệu quả, nói đi đôi với làm; “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; phát huy trí tuệ tập thể, đề cao tính chủ động, sáng tạo của lãnh đạo, chỉ huy trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; giải quyết tốt các mối quan hệ công tác, nhất là quan hệ giữa lãnh đạo với chỉ huy, giữa tập thể với cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Cán bộ các cấp phải sâu sát cơ sở, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội...

Nhân dịp đón Xuân Quí Mão 2023, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tôi gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVCQP trong Quân chủng và gia đình, nhất là các đồng chí cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa, DK1, các đài, trạm... lời chúc sức khỏe và đón năm mới dồi dào sức khỏe, công tác tốt, bình an, hạnh phúc!

PV: Xin trân trọng cám ơn Chính ủy, kính chúc Chính ủy và gia đình đón năm mới An khang, thịnh vượng!

Trọng Thiết (Thực hiện)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn