Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quốc phòng tại Bộ Tư lệnh Hải quân

HQ Online -

Ngày 27-7, tại Hải Phòng, Đoàn Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội do Thiếu tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quốc phòng và an ninh tại Bộ Tư lệnh Hải quân. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân, đại biểu Quốc hội Khóa XIV chủ trì tiếp đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc

Những năm qua, Quân chủng Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng; quán triệt, phổ biến Luật Quốc phòng năm 2005, Luật Dân quân tự vệ, Luật Giáo dục quốc phòng và An ninh, Luật Sỹ quan (sửa đổi)… đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của các lực lượng trong Quân chủng; triển khai mạnh mẽ, đúng hướng các hoạt động đối ngoại quốc phòng, nhất là với hải quân các nước có quan hệ truyền thống.

Trong xây dựng Quân chủng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Quân chủng đã tập trung quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và phương hướng, mục tiêu xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đối với công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ biển, 10 năm qua Quân chủng luôn duy trì công tác huấn luyện cho 100% chiến sỹ tự vệ mới, trên 70% chiến sỹ tự vệ từ năm thứ 2 trở đi… Quân chủng cũng thường xuyên nắm chắc biến động về nguồn quân nhân dự bị; hàng năm hiệp đồng chặt chẽ với Ban chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trong giao nguồn dự bị động viên.

Đoàn công tác Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội đánh giá cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quốc phòng của Quân chủng Hải quân. Đặc biệt, trong những năm qua, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo ngày càng cao, Quân chủng đã tập trung xây dựng, hoàn chỉnh các kế hoạch chiến đấu, kế hoạch động viên quốc phòng và kế hoạch bảo đảm. Quân chủng cũng đã đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo trên cơ sở lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc làm mục tiêu huấn luyện.

Kết luận tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hải Hưng đã ghi nhận những đánh giá và kiến nghị sửa đổi Luật Quốc phòng để trình Quốc hội dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi) sắp tới. Trong thời gian nghiên cứu, sửa đổi Luật Quốc phòng, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Quân chủng Hải quân cần tiếp tục quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng hiện hành cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ, QNCN, công nhân viên chức trong toàn Quân chủng, tập trung nghiên cứu và triển khai vận dụng hiệu quả các quy định của Luật Quốc phòng năm 2005 vào thực tiễn hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: Minh Minh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn