Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng

Ngày 21-9, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với Bộ Quốc phòng (BQP).

Dự buổi làm việc với Thủ tướng có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ trưởng BQP; Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP: Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ QUTW, Tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ QUTW; Thượng tướng Bế Xuân Trường Ủy viên QUTW; Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên QUTW. Các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đại biểu một số cơ quan chức năng BQP.

Tại buổi làm việc, thay mặt QUTW, BQP, Trung tướng Phan Văn Giang đã báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng quý IV năm 2016. Trong 9 tháng đầu năm, QUTW, BQP đã chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và điều hành của Chính phủ, triển khai quyết liệt, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. Nổi bật là: Thường xuyên nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; luôn chủ động phối hợp với Công an và các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng trời, biển, đảo của Tổ quốc. Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, nỗ lực, trách nhiệm và quyết tâm cao. Toàn quân giữ vững sự ổn định và có chiều hướng phát triển tốt. Cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả của BQP và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong thời gian vừa qua. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thời gian qua, tình hình thế giới, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội luôn làm tốt công tác tham mưu, xây dựng các đề án, kế hoạch, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tích cực phát triển công nghiệp quốc phòng, hiện đại hóa trang bị, tăng cường xây dựng tiềm lực quốc phòng của đất nước. Các đơn vị quân đội tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền phản động của các thế lực thù địch có hiệu quả. Quân đội đã kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Trong nền kinh tế thị trường, cán bộ, chiến sĩ toàn quân vẫn luôn giữ gìn và phát huy tốt hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin yêu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng chí Thủ tướng yêu cầu BQP cần tiếp tục làm tốt công tác theo dõi, nắm tình hình, nghiên cứu, dự báo và làm tham mưu cho Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chủ động, nhạy bén, kịp thời, không để bị động, bất ngờ. Giáo dục, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân có lập trường, tư tưởng kiên định, vững vàng, tin tưởng và trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, từng bước hiện đại hóa vũ khí trang bị cho quân đội; chăm lo bảo đảm tốt chế độ, chính sách và đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân cần tiếp tục giữ gìn và phát huy tốt truyền thống đoàn kết, thống nhất, tự lực, tự cường; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chủ động khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ; làm tốt công tác dân vận, là chỗ dựa tin cậy cho nhân dân trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, phát triển kinh tế-xã hội, nhất là những nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, BQP cần tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng. Cùng với đó, quân đội phải là lực lượng tiên phong trong đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Thủ tướng cũng đã kết luận cụ thể về các nội dung đề xuất, kiến nghị của BQP; yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để quân đội hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, tăng cường nguồn lực nâng cao tiềm lực quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Thay mặt QUTW, BQP và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn tình cảm, trách nhiệm và quan tâm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với BQP, đồng thời khẳng định sẽ quán triệt những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng để lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, triển khai thực hiện, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ có chất lượng, hiệu quả cao, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân...

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn