Thủ tục giải quyết chế độ miễn học phí đối với con của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

HQ Online -

Ngày 15/4/2024, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định 1462/QĐ-BQP công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

Trong đó, quy định thủ tục giải quyết chế độ miễn học phí đối với con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ khi học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập, ngoài công lập

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Hạ sĩ quan, binh sĩ làm bản khai đề nghị hưởng chế độ miễn học phí nộp cho cán bộ đại đội, tiểu đoàn hoặc tương đương;

Bước 2: Cấp đại đội, tiểu đoàn và tương đương tiếp nhận bản khai, kiểm tra và đề nghị cấp trên trực tiếp;

Bước 3: Cấp trung đoàn hoặc tương đương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí.

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp cho đại đội, tiểu đoàn hoặc tương đương (nơi hạ sĩ quan, binh sĩ công tác).

Hồ sơ bao gồm: Bản khai đề nghị hưởng chế độ miễn học phí (Mẫu số 02, Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 13/2024/TT-BQP). Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

Thời hạn giải quyết:

Cấp đại đội, tiểu đoàn hoặc tương đương: Không quá 1 ngày làm việc;

Cấp trung đoàn hoặc tương đương: Không quá 1 ngày làm việc. 

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cấp đại đội, tiểu đoàn hoặc tương đương; cơ quan phối hợp: cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập, ngoài công lập.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ khi học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập, ngoài công lập.

Phạm Sơn (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn