Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các đơn vị

HQ Online -

Vừa qua, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Hải quân do Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Hải quân, Trưởng ban bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Quân chủng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số đơn vị đóng quân ở khu vực phía Bắc.

Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân để xây dựng, triển khai các kế hoạch chuẩn bị bầu cử; luyện tập các phương án, nhất là phương án SSCĐ bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử. Các đơn vị đã chủ động giới thiệu quân nhân đến bầu cử tại các đơn vị, địa phương đang công tác; tăng cường giáo dục, tuyên truyền về bầu cử, đặc biệt là trên hệ thống truyền thanh nội bộ và các phương tiện truyền thông đại chúng.

Đến thời điểm này, cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị có nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu của cuộc bầu cử. Các tập thể, cá nhân tích cực thi đua lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đây là một số hình ảnh về hoạt động của đoàn kiểm tra tại các đơn vị:

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải quán triệt, triển khai nội dung kiểm tại Lữ đoàn 602, Bộ Tham mưu

Kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan tại Trung tâm 47, Bộ Tham mưu

Nhà máy X46, Cục Kỹ thuật chủ động niêm yết danh sách cử tri và giới thiệu các quân nhân đến công tác tại đơn vị thực hiện bầu cử tại địa phương

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải yêu cầu cấp ủy các cấp của Nhà máy X56, Cục Kỹ thuật đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng bầu cử

Mặc dù không tổ chức điểm bầu cử tại đơn vị nhưng Viện Kỹ thuật Hải quân chủ động niêm yết danh sách cử tri tại đơn vị để cán bộ, nhân viên theo dõi và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ bầu cử

Lữ đoàn 131 làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền chuẩn bị bầu cử, đặc biệt là tuyên truyền về Luật Bầu cử cho cán bộ, chiến sĩ

Đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 126 về bầu cử

Thực hiện: Hoàng Triệu, Đức Tuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn