Thư của Tư lệnh Hải quân gửi các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân chủng

HQ Online -

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân đã gửi thư chúc mừng đến đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục toàn Quân chủng. Báo Hải quân Việt Nam điện tử trân trọng đăng toàn văn bức thư của đồng chí Tư lệnh. 

Kính gửi: Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục Học viện Hải quân và Trường Cao đẳng kỹ thuật Hải quân!

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, tôi thân ái gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã và đang công tác tại Học viện Hải quân, Trường Cao đẳng kỹ thuật Hải quân lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Năm học 2020 - 2021, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, Biển Đông, nhất là đại dịch Covid-19 tác động không nhỏ đến công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học; Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện Hải quân, Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng kỹ thuật Hải quân đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp đổi mới, giữ vững chất lượng dạy và học.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, lập được nhiều thành tích xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý giáo dục, góp phần quan trọng vào đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các thầy giáo, cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục của Quân chủng đạt được trong năm học vừa qua.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện Hải quân, Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng kỹ thuật Hải quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách của Nhà nước; triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về công tác giáo dục và đào tạo. Tập trung đổi mới nội dung, chương trình theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa”, sát mục tiêu, yêu cầu đào tạo; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Triển khai đồng bộ, chất lượng, hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực gắn với hợp tác, đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Các thầy giáo, cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng sư phạm và kinh nghiệm thực tiễn; khơi dậy, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

          Chúc các đồng chí cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

          Chào thi đua và quyết thắng!

                                                 Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn