Thông tin chuyên đề kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận đầu của quân và dân miền Bắc trong chống chiến tranh phá hoại, bảo vệ miền Bắc XHCN

HQ Online -

Sáng 18/6, tại Hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên toàn quân tháng 6 do Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Cục Chính trị Hải quân tổ chức thông tin chuyên đề kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận đầu của quân và dân miền Bắc trong chống chiến tranh phá hoại, bảo vệ miền Bắc XHCN (ngày 2 và 5/8/1964 – ngày 2 và 5/8/2024) cho gần 2.500 đại biểu là báo cáo viên của các cơ quan, đơn vị tại 72 điểm cầu trong toàn quân.

Quang cảnh buổi thông tin

Nội dung thông tin gồm: Âm mưu của đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc; quyết tâm chiến lược của Đảng ta và tinh thần chiến đấu dũng cảm của bộ đội Hải quân, Phòng không - Không quân và quân dân miền Bắc; ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm rút ra từ chiến thắng trận đầu của quân và dân miền Bắc; phát huy tinh thần chiến thắng trận đầu của quân và dân miền Bắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Buổi thông tin giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử, tầm vóc, ý nghĩa, thành tích chiến công tiêu biểu của Hải quân Nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Phạm Tú

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn