Thông báo xuất bản Lịch Hải quân nhân dân Việt Nam năm 2019

HQ Online -

Thực hiện Kế hoạch số 10307/KH-CT ngày 22-8-2018 của Cục Chính trị Hải quân về việc xuất bản Lịch Hải quân nhân dân Việt Nam năm 2019 đã được thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng phê duyệt, Cục Chính trị thông báo đến các cơ quan, đơn vị như sau:      

Lịch Hải quân nhân dân Việt Nam năm 2019 là ấn phẩm văn hoá đón chào năm mới, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội. Đây còn là món quà có ý nghĩa của cán bộ, chiến sỹ Hải quân dành tặng cho gia đình, người thân, bạn bè nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi 2019. Nội dung thông tin trên Lịch phong phú, đa đạng, hình thức đẹp, hình ảnh sinh động, mang màu sắc Quân chủng Hải quân.

Lịch gồm 7 tờ (1 tờ bìa, 6 tờ ruột), trong mỗi tờ lịch có 1 ảnh to (35 cm x 37 cm) và 2 ảnh nhỏ (9 cm x 12 cm), in lịch của 2 tháng. Lịch được in trên giấy Cút xê của Hàn Quốc. Khổ lịch (40 cm x 60 cm) phù hợp với điều kiện sinh hoạt của bộ đội ở trên tàu, đảo, nhà giàn, đài, trạm và trang trí trong không gian sinh hoạt nơi công sở và gia đình.

Cục Chính trị sẽ phát hành lịch đến các cơ quan, đơn vị đã đăng ký in, mua trước ngày 22-12-2018.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài Quân chủng có nhu cầu đặt in, mua Lịch Hải quân nhân dân Việt Nam năm 2019, nhất là các cơ quan, đơn vị đặt in tên đơn vị, in thay ảnh vi nhét phải đăng ký rõ nội dung in trên lịch, makét lịch, ảnh (có chú thích ảnh), số lượng cần mua gửi về Cục Chính trị (qua Phòng Tuyên huấn) trước ngày 10-10-2018.

* Phòng Tuyên huấn - Cục Chính trị Hải quân, số điện thoại: 815.538; 815.539(QS); 2253.823.619 (DS)./.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn