Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

HQ Online -

Chiều 1-6, tại Hải Phòng, các cơ quan: Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân chủ trì và trực tiếp thông báo các nội dung.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện thông báo nội dung Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Dự hội nghị có hơn 550 cán bộ, đảng viên, nhân viên cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân và các đơn vị Hải quân khu vực Hải Phòng.

Cán bộ, đảng viên, nhân viên cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân dự hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân thông báo về kết quả Hội nghị lần thứ XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII gồm: Xem xét, quyết định phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019 và một số nội dung về công tác cán bộ.

* Chiều cùng ngày, tại Phú Quốc, Kiên Giang, Đảng uỷ Vùng 5 Hải quân cũng đã tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII cho các đồng chí cán bộ chủ trì cấp tàu, đại đội và tương đương trở lên.

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ở Vùng 5 Hải quân

Đại tá Nguyễn Hữu Thoan, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Vùng 5 đã thông báo những nội dung cốt lõi, cơ bản trong chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, diễn ra từ ngày 11-5 đến 14-5-2020 tại Hà Nội.

Sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt, thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến các đối tượng còn lại.

                                                                   Tin, ảnh: Quang Minh, Văn Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn