Thành lập Ban Kỹ thuật Tàu ngầm

HQ Online -

Ngày 28-12, tại Hải Phòng, Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức Lễ thành lập Ban Kỹ thuật Tàu ngầm thuộc Phòng Quản lý Kỹ thuật Tàu. Tới dự lễ có Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Hải quân.

Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ

Ban Kỹ thuật Tàu ngầm là cơ quan chủ trì về công tác quản lý kỹ thuật và bảo đảm kỹ thuật cho tàu ngầm; có chức năng tham mưu, đề xuất cho Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Kỹ thuật về các mặt công tác kỹ thuật tàu ngầm trong Quân chủng, hướng dẫn cơ quan kỹ thuật ở các đơn vị tàu ngầm làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho tàu ngầm.

Ban có nhiệm vụ thường xuyên nắm chắc tình hình và chỉ đạo công tác kỹ thuật tàu ngầm. Nắm chắc về tính năng, chủng loại, số lượng, tình trạng kỹ thuật và tính đồng bộ của vũ khí, trang bị kỹ thuật tàu ngầm; tham mưu, đề xuất các phương án sử dụng, sửa chữa, khôi phục VKTBKT tàu ngầm; phối hợp với các cơ quan, đơn vị bảo đảm tàu ngầm cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng Hải quân…

Phát biểu tại Lễ thành lập, Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà nhấn mạnh: Tàu ngầm là một trong những thành phần lực lượng quan trọng của Hải quân Việt Nam. Việc bảo đảm kỹ thuật cho tàu ngầm đòi hỏi nỗ lực lớn của cán bộ, nhân viên Cục Kỹ thuật Hải quân và các đơn vị sử dụng tàu ngầm bởi quy mô, sự phức tạp về kỹ thuật và yêu cầu nghiêm ngặt về bảo đảm an toàn cho tàu ngầm. Ban Kỹ thuật Tàu ngầm cần nhanh chóng ổn định tổ chức, phương tiện, tài liệu để thực hiện nhiệm vụ; nghiên cứu kỹ chức năng nhiệm vụ và nắm chắc để hiệp đồng phối hợp với các phòng, ban cho hợp lý; xây dựng kế hoạch công tác năm, cụ thể hóa đến quý, tháng; tham mưu đề xuất hoàn thiện với chức năng nhiệm vụ, tổ chức biên chế, cơ chế hoạt động… thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Đặng Tùng
 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn