Thẩm định và cấp sổ bảo hiểm xã hội

Từ ngày 25 đến 28-10, tại TP. Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức thẩm định và xét duyệt cấp Sổ bảo hiểm xã hội, tờ rời cho các đối tượng trong quân chủng khu vực phía Nam.

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và các đơn vị phối hợp cấp phát sổ

Đợt cấp này, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng tổ chức thẩm định và xét duyệt sổ cho hơn 1.000 người. Đối tượng gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng, học viên đào tạo.

Các đơn vị đã nghiên cứu và hướng dẫn làm cụ thể, tỷ mỷ không để xảy ra sai sót. Cơ quan Quân chủng, các đơn vị và Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ, theo đúng thủ tục, nguyên tắc và luật định.

Việc cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội áp dụng theo qui định mới đồng thời số sổ bảo hiểm xã hội và mã thẻ bảo hiểm y tế trùng nhau, tạo nên sự thống nhất trong công tác quản lý hồ sơ bảo hiểm xã hội và thuận lợi trong quá trình sử dụng cho người lao động.

Tin, ảnh: Văn Sang

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn