Tập huấn triển khai bể xăng dầu dã chiến

Ngày 8-11, tại Phân kho xăng dầu Tiên Hội (An Lão, Hải Phòng), Phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần Hải quân tổ chức tập huấn triển khai lắp đặt bể xăng dầu và các bước cấp, phát xăng dầu dã chiến cho các đồng chí trưởng ban, cán bộ xăng dầu các đơn vị trong Quân chủng Hải quân

Hướng dẫn cấp nhiên liệu tại thực địa

Nội dung tập huấn gồm triển khai lắp đặt bể mềm chứa nhiên liệu tại thực địa loại 5 khối đến 25 khối; các bước triển khai lắp đặt hệ thống ống dẫn, cấp phát, nhận nhiên liệu khi có tình huống chiến tranh xảy ra.

Triển khai lắp đặt bể mềm

Trên cơ sở đó, các học viên sau khi về đơn vị tiếp tục tổ chức tập huấn nội dung này cho cán bộ, nhân viên làm công tác xăng dầu trong đơn vị mình, để sẵn sàng thao tác và thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Toàn bộ thiết bị cấp phát nhiên liệu mới này là do Phòng Xăng dầu nghiên cứu, sáng chế và sẽ được trang bị cho các Vùng và các đơn vị chiến đấu trong Quân chủng.

Tin, ảnh: Duy Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn