Tăng cường quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản

HQ Online -

Ngày 6-1-2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị số 49/CT-BNN-TCTS về tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.

Theo đó, Chỉ thị đưa ra các chỉ đạo trong công tác quản lý tàu cá, thuyền viên và người làm việc trên tàu cá. Trong đó nổi bật nhất là quy định yêu cầu mua bảo hiểm bắt buộc cho thuyền viên, người làm việc trên tàu cá.

Về công tác quản lý thuyền viên và người làm việc trên tàu cá

- Kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký thuyền viên tàu cá vào sổ danh bạ thuyền viên, trong đó lưu ý việc đảm bảo đủ định biên an toàn tối thiểu của tàu cá; đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe, chuyên môn, nghiệp vụ thuyền viên theo quy định tại Thông tư 22/2018/TT-BNNPTNT.

- Yêu cầu các chủ tàu cá mua bảo hiểm tai nạn và các loại bảo hiểm bắt buộc khác cho thuyền viên và người làm việc trên tàu cá.

Bộ đội Vùng 5 Hải quân tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. Ảnh: Trần Kiên

Về công tác quản lý tàu cá

- Tiếp tục kiểm tra chặt việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá theo hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản vùng ven bờ và vùng lộng thuộc phạm vi quản lý của địa phương và hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định, giao cho các địa phương...

- Tiếp tục hướng dẫn ngư dân thực hiện đầy đủ, đúng các quy định về đảm bảo an toàn kỹ thuật nghề cá.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá; thực hiện nghiêm việc đánh giá, cấp giấy chứng nhận đủ cơ sở điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá.

- Thực hiện nghiêm quy định về đánh dấu tàu cá và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu.

Chỉ thị có hiệu lực từ ngày 6-1-2021.

Văn Linh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn