Tăng cường phòng, chống đuối nước học sinh dịp hè

Ngày 4/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có công điện gửi giám đốc các sở GD&ĐT về tăng cường phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh.

Tăng cường phòng, chống đuối nước học sinh dịp hè

Dạy bơi cho học sinh tại Hải Phòng

Theo đó, thực hiện Công điện số 398/CĐ-TTg ngày 2/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em, bộ đề nghị giám đốc các sở GD&ĐT tăng cường quán triệt, triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh.

Các sở GD&ĐT mở đợt cao điểm triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức để học sinh biết và tuân thủ những quy định về phòng, chống đuối nước, nhất là nhận biết các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước; triển khai, hướng dẫn việc phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước đến từng trường học, lớp học trước khi học sinh nghỉ hè; đẩy mạnh phong trào dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn cho học sinh trong trường học...

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn