Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

HQ Online -

Sáng 19-1, tại Nhà hát thành phố Hải Phòng, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hải Phòng đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 và khai trương Cổng tin tức thành phố Hải Phòng (thanhphohaiphong.gov.vn).

Năm 2017, Sở TT&TT Hải Phòng đã hoàn thành và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác của ngành, trong đó có 10 hoạt động nổi bật. Cụ thể, Sở đã tham mưu cho thành phố ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành phục vụ công tác quản lý Nhà nước và triển khai các nhiệm vụ chính trị được giao; tham mưu cho thành phố ban hành Danh mã lĩnh vực hành chính, thủ tục hành chính kết nối liên thông các hệ thông thông tin dùng chung, chuyên ngành của thành phố Hải Phòng; phê duyệt Đề cương “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí thành phố đến năm 2025”.

Sở TT&TT Hải Phòng đã triển khai hệ thống một cửa liên thông dùng chung cho các cơ quan Nhà nước thành phố; triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; triển khai cung cấp dịch vụ 4G trên địa bàn thành phố.

Sở TT&TT Hải Phòng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Sở TT&TT Hải Phòng nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng

Tháng 3-2017, Sở đã phối hợp Bộ TT&TT tổ chức thành công Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" tại huyện đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng); tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam và phát động cuộc thi tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước, đây là hoạt động có ý nghĩa được cộng đồng quan tâm, hưởng ứng.

Sở cũng đã hoàn thành Dự án cải tạo, nâng cấp Hội nghị truyền hình thành phố tại 27 điểm cầu, dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Trung tâm TT&TT; đầu tư bổ sung trang bị hội nghị truyền hình, phòng họp trực tuyến Chính phủ tại Trung tâm Hội nghị thành phố. Tháng 12-2017, Sở đã tổ chức ký hợp tác, phối hợp bảo đảm an toàn thông tin mạng với Cục Công nghệ thông tin - Bộ Quốc phòng… Với những thành tích đã đạt được bằng sự nỗ lực, trách nhiệm của tất cả CBCNV trong những năm qua, Sở TT&TT Hải Phòng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV. Sở TT&TT Hải Phòng đã xây dựng và tiếp tục triển khai những nhiệm vụ cấp thiết, quan trọng như: Triển khai và hoàn thành quy hoạch phát triển và quản lý báo chí thành phố; xây dựng Kỷ yếu tổng quan về tình hình kinh tế, xã hội thành phố; tổ chức chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống đài phát thanh thông tin kịp thời, theo định hướng các sự kiện quan trọng trên địa bàn; tiếp tục tổ chức duy trì các cuộc đối thoại của lãnh đạo các ngành trên Cổng thông tin điện tử thành phố về những vấn đề người dân quan tâm; tập trung triển khai Dự án Chính quyền điện tử thành phố; triển khai đồng bộ hệ thống “Một cửa điện tử” và "Dịch vụ công trực tuyến" bảo đảm đối mới, chất lượng tại các sở, ngành và địa phương; tiếp tục chỉnh trang, ngầm hóa hệ thông cáp ngoại vi viễn thông; triển khai xây dựng xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí được Bộ TT&TT ban hành…

Tin, ảnh: PV

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn