Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa thông qua nhiệm vụ khoa học do Học viện Hải quân chủ trì

HQ Online -

Sáng 27/9, tại TP. Nha Trang, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 thuộc lĩnh vực xã hội và nhân văn đối với nhiệm vụ “Bảo vệ và phát huy giá trị văn hoá tâm linh trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa” do Học viện Hải quân chủ trì.

Chuẩn Đô đốc Chu Ngọc Sáng, Chính ủy Học viện Hải quân trình bày các nội dung đề xuất tại phiên họp

Nhiệm vụ “Bảo vệ và phát huy giá trị văn hoá tâm linh trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa” do Học viện Hải quân đề xuất, chủ trì nghiên cứu; Chuẩn Đô đốc Chu Ngọc Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Hải quân làm Chủ nhiệm.

Phiên họp tư vấn xác định nhiệm vụ do TS. Nguyễn Thị Hoàng Diệp, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa chủ trì. Tham gia phiên họp có các thành viên hội đồng là các nhà khoa học đang công tác tại các ban, ngành trong tỉnh, các đồng chí trong Ban nghiên cứu nhiệm vụ và đại diện lãnh đạo huyện đảo Trường Sa, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Trên cơ sở tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung nhiệm vụ và năng lực, kinh nghiệm của Ban nghiên cứu, hội đồng nhất trí thông qua đề xuất nhiệm vụ. Trong thời gian tới,  Ban nghiên cứu sẽ tích cực triển khai các hoạt động nghiên cứu để nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Tin, ảnh: Hải Lê, Thịnh Thúy

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn