Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới"

HQ Online -

Ngày 30-10, tại Hà Nội và các điểm cầu trong toàn quân, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới" 2013-2018.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị. Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Hải quân chủ trì điểm cầu Quân chủng Hải quân.

Qua 5 năm thực hiện Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính (GDCT) trị tại đơn vị trong giai đoạn mới", cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp có bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm đối với công tác GDCT; xác định chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả thiết thực, tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ, đột phá về đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp GDCT.

Việc triển khai thực hiện Đề án trực tiếp góp phần giữ vững định hướng chính trị tư tưởng trong toàn quân và trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội; giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ; chủ động đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, rút ra những kinh nghiệm, chỉ rõ một số hạn chế đồng thời kiến nghị các nội dung, biện pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt đề án trong những năm tiếp theo.    

 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Hải quân

Hội nghị xác định: Toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới; nắm vững mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án; tập trung đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng cán bộ giảng dạy chính trị, coi trọng đổi mới công tác đầu tư, bảo đảm trang bị vật tư cho công tác giáo dục; hoàn thành mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Đề án; tạo bước chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả công tác GDCT, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao và ghi nhận kết quả thực hiện Đề án của các đơn vị trong toàn quân. Đồng chí khẳng định: Thực hiện Đề án là giải pháp quan trọng nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, củng cố vững chắc trận địa chính trị trong quân đội; nâng cao trình độ, năng lực thực hiện chức trách, nhiệm vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Để thực hiện tốt Đề án trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các đơn vị trong toàn quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng và yêu cầu cấp thiết của việc đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới; phát huy vai trò, trách nhiệm và đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; tiếp tục tập trung đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, chương trình, hình thức phương pháp GDCT; tập trung rà soát, điều chỉnh xây dựng chương trình nội dung GDCT phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đơn vị chủ động phân cấp, tổ chức quản lý nội dung và biên soạn tài liệu học tập chính trị các đối tượng vừa bảo đảm quán triệt quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, vừa tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra; kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống với hiện đại, tích cực triển khai và quản lý chặt chẽ việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác GDCT; tích cực, chủ động bám sát cơ sở, dự báo và định hướng tình hình tư tưởng của bộ đội, kịp thời khắc phục hạn chế, yếu kém; rà soát, xây dựng, kịp thời rút kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác GDCT. Tổ chức tốt việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác GDCT tại đơn vị; củng cố biên chế, tổ chức đội ngũ cán bộ chính trị, cán bộ tuyên huấn, trước hết ở các đơn vị cơ sở về số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn tổ chức giáo dục tại đơn vị hiện nay; lấy kết quả kiểm tra nhận thức chính trị là một trong những tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và cá nhân; tiếp tục phát huy nội lực, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác GDCT từ các nguồn tự cân đối và nguồn quỹ vốn hợp pháp của đơn vị...

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải chia sẻ một số kết quả, kinh nghiệm thực hiện việc đổi mới biên soạn tài liệu học tập chính trị cho các đối tượng và xây dựng đơn vị điểm về giảng dạy chính trị bằng giáo án điện tử ở Quân chủng Hải quân. Quân chủng thực hiện theo phương châm "1 giảm, 1 tăng, 3 thực chất, 2 sát, 2 nâng". Các đơn vị đã gắn với thực tiễn đơn vị mình, chú trọng biên soạn thêm chuyên đề giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật... Qua đó tạo ra hệ thống tài liệu cơ bản, thống nhất, phong phú, hấp dẫn, giúp bộ đội dễ học, dễ nhớ và làm theo.

Quân chủng Hải quân được Tổng cục Chính trị giao nhiệm vụ làm điểm về đổi mới giảng dạy chính trị bằng giáo án điện tử. Quân chủng đã triển khai cụ thể và tập trung vào 4 biện pháp: Chủ động tập huấn theo phân cấp cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, nhất là kỹ năng biên soạn giáo án điện tử và kỹ thuật sử dụng trình chiếu; nâng cao chất lượng bài giảng, thực hành giảng, tổ chức hội thi, hội giảng để kiểm tra, rút kinh nghiệm; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất bảo đảm cho dạy và học. Đồng thời định hướng, khuyến khích các đơn vị mạnh dạn triển khai nhiều mô hình để nâng cao chất lượng giảng dạy chính trị bằng giáo án điện tử như: Mô hình "Tổ cán bộ giảng dạy chính trị giỏi", "Cán bộ giáo dục chính trị giỏi"... ở Vùng 1, Vùng 3, Lữ đoàn 83, Lữ đoàn 126 mang lại hiệu quả thiết thực, thời gian tới sẽ được nhân rộng ra toàn Quân chủng...

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 46 tập thể, 38 cá nhân; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị  tặng Bằng khen cho 67 tập thể, 102 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án, giai đoạn 2013-2018. Cục Chính trị Hải quân và một số tập thể, cá nhân trong Quân chủng được Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị  khen thưởng trong dịp này.

Tin, ảnh: Thanh Tùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn