Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương

HQ Online -

Ngày 18-10, Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTW) tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 124 của Thường vụ QUTW về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị trong giai đoạn mới (2011-2016). Hội nghị tổ chức với hình thức trực tuyến ở 28 điểm cầu trong toàn quân.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quân chủng Hải quân

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTW, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Quân chủng Hải quân có Phó Đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân cùng các đồng chí đại biểu đại diện cơ quan chức năng Quân chủng và thủ trưởng các đơn vị Hải quân khu vực phía Bắc.

Báo cáo Trung tâm tại Hội nghị chỉ rõ: 5 năm qua, Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị 124 của Thường vụ QUTW, nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt và đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác GDCT tư tưởng luôn xuyên suốt, chủ đạo trong mọi hoạt động của toàn quân, trên từng lĩnh vực nhiệm vụ công tác, bám sát nhiệm vụ chính trị và hoạt động của bộ đội, tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho bộ đội; góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân nhấn mạnh: Thực hiện Chỉ thị 124 của Thường vụ QUTW về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới” là nhiệm vụ thường xuyên, khẩn trương và cần thiết. Đảng ủy Quân chủng đã ra Nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, xây dựng kế hoạch thực hiện đột phá về đổi mới công tác GDCT, Quân chủng đã tổ chức và triển khai GDCT với phương châm “1 giảm, 1 tăng, 3 thực chất, 2 sát, 2 nâng” (Giảm thời gian lên lớp lý thuyết; tăng thời gian hoạt động bổ trợ, thực hành; dạy thực chất, học thực chất, đánh giá kết quả thực chất; sát tình hình nhiệm vụ; sát đối tượng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng GDCT) và định hướng cho các cơ quan, đơn vị bảo đảm “dạy thật, học thật, kết quả thật, chất lượng GDCT toàn diện”.Quân chủng tập trung nâng cao kỹ năng và rèn luyện cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, cán bộ báo cáo viên, tuyên truyền viên linh hoạt sử dụng giáo án, đề cương bài giảng, bài nói bằng giáo án điện tử và phương pháp trình chiếu. Đây là hình thức giáo dục được cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp hưởng ứng và chủ động tham gia, nhân rộng trong toàn Quân chủng đạt được hiệu quả thiết thực, làm phong phú hơn về nội dung và phương pháp cho công tác tuyên truyền, giáo dục cho bộ đội.

Cục Chính trị Hải quân đã biên soạn 12 bài giảng học tập chính trị cho HSQ-BS bằng phần mềm trình chiếu, in 3.000 đĩa DVD cấp phát phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy cho đội ngũ cán bộ từ các tàu đến các đài, trạm trong toàn Quân chủng. Đến nay, toàn Quân chủng có gần 90% cán bộ giảng dạy chính trị biết thiết kế và sử dụng giáo án điện tử; 65% sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lương Cường ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 124 trong toàn quân đồng thời khẳng định: Kết quả đó thể hiện sự phấn đấu nỗ lực, trách nhiệm cao của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp và của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đối với công tác GDCT. Đồng chí Chủ nhiệm TCCT yêu cầu các cấp ủy, chỉ huy nắm vững mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới”; tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu; đột phá vào đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo bước chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả công tác GDCT, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Chu Dũng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn