Quy định rõ việc kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp

HQ Online -

Bộ Quốc phòng vừa ký ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 170/2016/TT-BQP ngày 30-10-2016, quy định về cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với QNCN, công nhân và viên chức quốc phòng (CN&VCQP).

Theo đó, Thông tư số 12/2021/TT-BQP có quy định sửa đổi, bổ sung về phạm vi điều chỉnh; đối tượng, điều kiện, thời hạn, chế độ được hưởng khi kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ; thẩm quyền; trình tự, thủ tục nâng lương, nâng loại, chuyển nhóm, thăng hạng, kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ đối với QNCN, CN&VCQP...

Đáng chú ý là Thông tư số 12/2021/TT-BQP đã quy định rõ có 4 nhóm đối tượng QNCN được xem xét kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ gồm (bổ sung Điều 8a):

- QNCN có trình độ cao đẳng trở lên đang đảm nhiệm các chức danh: Kỹ thuật viên, nhân viên kỹ thuật, huấn luyện viên, nghệ sĩ, nhạc sĩ, diễn viên làm việc đúng chuyên ngành đào tạo ở các cơ sở nghiên cứu, nhà trường, bệnh viện, trung tâm thể dục thể thao, đoàn nghệ thuật, nhà máy, doanh nghiệp quốc phòng; đơn vị đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

- QNCN đang làm việc thuộc các chuyên ngành hẹp được đào tạo công phu hoặc chuyên ngành Quân đội chưa đào tạo được; thợ bậc cao.

- QNCN đang đảm nhiệm chức vụ chỉ huy, quản lý ở các nhà máy, doanh nghiệp quốc phòng.

- QNCN không thuộc đối tượng quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.

QNCN thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 8a được kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ khi có đủ các điều kiện sau:

- Đơn vị có biên chế và nhu cầu sử dụng;

- Hết hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật QNCN, CN&VCQP; chưa có người thay thế; tự nguyện tiếp tục phục vụ tại ngũ;

- Có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ giỏi; tay nghề cao; chất lượng, hiệu quả công tác tốt.

Thông tư số 12/2021/TT-BQP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-3-2021.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn